23435
Availability:
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/354 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
Notes:
Bibliography, etc. note
Bibliografia na s. 337-351.
Formatted contents note
Zawiera: Wykaz skrótów; Rozdział 1. Zagadnienia wprowadzające: 1.1. Czynniki służące sprawności działania administracji samorządowej; 1.2. Kontrola zarządcza – od New Public Management do Governance; 1.3. Międzynarodowe standardy kontroli zarządczej; 1.4. Internal Control na poziomie Unii Europejskiej; Rozdział 2. Cele kontroli zarządczej: 2.1. Zgodność działania z prawem; 2.2. Efektywność; 2.3. Oszczędność; 2.4. Terminowość; Rozdział 3. Poziomy funkcjonowania kontroli zarządczej: 3.1. Poziom pierwszy; 3.2. Poziom drugi funkcjonowania kontroli zarządczej; Rozdział 4. Cele i zadania administracji samorządowej: 4.1. Pojęcie celu i zadania; 4.2. Planowanie w samorządzie terytorialnym; Rozdział 5. Standardy kontroli zarządczej; 5.1. Środowisko wewnętrzne; 5.2. Cele i zarządzanie ryzykiem; 5.3. Mechanizmy kontroli; 5.4. Informacja i komunikacja; 5.5. Monitorowanie i ocena; Rozdział 6. Odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie kontroli zarządczej: 6.1. Podmioty odpowiedzialne; 6.2. Zakres odpowiedzialności; Rozdział 7. Najlepsze praktyki, benchmarking i wybrane narzędzia w kontroli zarządczej: 7.1. Innowacje w samorządzie; 7.2. Wieloletnia prognoza finansowa; 7.3. Budżet zadaniowy; 7.4. Budżet partycypacyjny; 7.5. Możliwości adekwatnego adaptowania planu, sprawozdania i oświadczenia o stanie kontroli zarządczej przez jednostki samorządu terytorialnego; 7.6. Raport o stanie gminy; 7.7. Raport o stanie powiatu; 7.8. Raport o stanie województwa; 7.9. Wspólna obsługa; Rozdział 8. Zakończenie. Bibliografia.
Target audience note
Dla radców prawnych, pracowników administracji rządowej i samorządowej, przedstawicieli zawodów prawniczych wspierających ich działalność.
Reviews:
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again