23478
Availability:
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
Notes:
Bibliography, etc. note
Bibliografia, wykaz aktów prawnych na s. 467-485. Indeks s. 487-492.
Formatted contents note
Zawiera: Cz. I. Materialne prawo karne skarbowe. Dział I. Część ogólna: R. 1 Pojęcie i rys historyczny prawa karnego skarbowego; R. 2 Zasady obowiązywania Kodeksu karnego skarbowego; R. 3 zasady odpowiedzialności za przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe; R. 4 Zbieg czynów i zbieg przepisów; R. 5 Zaniechanie ukarania sprawcy; R. 6 Kary, środki karne i środki zabezpieczające oraz zasady ich wymierzania; R. 7. Przedawnienie i zatarcie skazania. Darowanie czynu bądź kary. Dział II. Część szczególna: R. 8 Wprowadzenie do części szczególnej Kodeksu karnego skarbowego; R. 9 Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji lub subwencji; R. 10 Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom celnym oraz zasadom obrotu z zagranicą towarami i usługami; R. 11 Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obrotowi dewizowemu; R. 12 Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko organizacji gier hazardowych. Cz. II . Procesowe prawo karne: R. 13 Zagadnienia wprowadzające; R. 14 uczestnicy postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe; R. 15 Pociągnięcie do odpowiedzialności za zgodą sprawcy; R. 16 Postępowanie przygotowawcze; R. 17 Postępowanie przed sądem. Cz. III. Wykonawcze prawo karne skarbowe: R. 18 Przebieg postępowania wykonawczego; R. 19 Wykonywanie kar i środków karnych.
Target audience note
Dla studentów, doktorantów i aplikantów oraz praktyków tej dziedziny prawa.
Reviews:
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again