23435
Availability:
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
Notes:
Formatted contents note
Wstęp. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. poz. 848). Art. 1. [Zakres regulacji]. Art. 2. [Podmioty publiczne objęte regulacją]. Art. 3. [Wyłączenia podmiotowe i przedmiotowe spod regulacji]. Art. 4. [Definicje legalne]. Art. 5. [Obowiązek zapewnienia dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych]. Art. 6. [Obowiązek publikowania w sposób dostępny cyfrowo informacji publikowanych również na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej niespełniającej wymagań dostępności cyfrowej]. Art. 7. [Obowiązek zapewnienia alternatywnego sposobu dostępu do elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej w przypadku braku możliwości zapewnienia jego dostępności cyfrowej]. Art. 8. [Strony, elementy i funkcje stron internetowych lub aplikacji mobilnych objęte obowiązkiem zapewnienia ich dostępności cyfrowej]. Art. 9. [Obowiązek zapewnienia dostępności cyfrowej elementów stron internetowych i aplikacji mobilnych jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego oraz gminnych osób prawnych]. Art. 10. [Deklaracja dostępności]. Art. 11. [Terminy przeglądu i aktualizacji deklaracji dostępności]. Art. 12. [Zadania ministra właściwego do spraw informatyzacji]. Art. 13. [Kompetencje nadzorcze ministra właściwego do spraw informatyzacji]. Art. 14. [Wykaz podmiotów publicznych, wykaz adresów stron internetowych podmiotów publicznych oraz wykaz aplikacji mobilnych podmiotów publicznych]. Art. 15. [Strony internetowe i aplikacje mobilne podlegające monitorowaniu zapewnienia dostępności cyfrowej]. Art. 16. [Udostępnianie informacji o wynikach monitorowania zapewnienia dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych]. Art. 17. [Sprawozdanie z wyników monitorowania zapewnienia dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych]. Art. 18. [Żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów]. Art. 19. [Kara pieniężna]. Art. 20. [Zmiany w przepisach ustawy z 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne]. Art. 21. [Zmiany w przepisach ustawy z 6.12.2018 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw]. Art. 22. [Warunki techniczne publikacji oraz struktura dokumentu elektronicznego deklaracji dostępności]. Art. 23. [Pierwsze monitorowanie zapewnienia dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych]. Art. 24. [Pierwsze sprawozdanie z wyników monitorowania zapewnienia dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych]. Art. 25. [Reguła wydatkowa]. Art. 26. [Przepis przejściowy]. Art. 27. [Wejście ustawy w życie]. Załącznik. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. poz. 848).
Target audience note
Dla objętych ustawą jednostek sektora publicznego, organizacji pozarządowych, innych podmiotów mających i tworzących strony internetowe i aplikacje mobilne
Reviews:
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again