23360
Availability:
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 004 (2 egz.)
Notes:
General note
Wydanie 10. odnosi się do oryginału
Bibliography, etc. note
Skorowidz
Formatted contents note
CZĘŚĆ I. PIERWSZE KROKI W SYSTEMIE LINUX. Rozdział 1. Rozpoczęcie pracy z systemem Linux. Poznajemy system Linux. Czym Linux różni się od innych systemów operacyjnych? Historia systemu Linux. Dystrybucje systemu Linux. Kariera w świecie Linuksa. Podsumowanie. Rozdział 2. Konfiguracja doskonałego środowiska Linux. Terminologia środowiska graficznego w systemie Linux. Rozpoczęcie pracy z GNOME w Fedorze uruchomionej jako obraz typu Live. Używanie środowiska graficznego GNOME 3. Używanie środowiska graficznego GNOME 2. Podsumowanie. Ćwiczenia. CZĘŚĆ II. ZAAWANSOWANA PRACA W SYSTEMIE LINUX. Rozdział 3. Używanie powłoki. Powłoka i terminal. Wybór powłoki. Wydawanie poleceń. Ponowne uruchamianie poleceń za pomocą historii powłoki. Łączenie i dzielenie poleceń. Używanie zmiennych powłoki. Tworzenie własnego środowiska powłoki. Pobieranie informacji o poleceniach. Podsumowanie. Ćwiczenia. Rozdział 4. Poruszanie się po systemie plików. Podstawowe polecenia systemu plików. Używanie metaznaków i operatorów. Wyświetlanie plików i katalogów. Prawo dostępu do plików i ich własność. Przenoszenie, kopiowanie i usuwanie plików. Podsumowanie. Ćwiczenia. Rozdział 5. Praca z plikami tekstowymi. Edytowanie plików za pomocą vim i vi. Wyszukiwanie plików. Podsumowanie. Ćwiczenia. Rozdział 6. Zarządzanie uruchomionymi procesami. Co to jest proces? Wyświetlanie procesów. Zarządzanie procesami działającymi na pierwszym planie i w tle. Zamykanie procesu i zmiana jego priorytetu. Ograniczanie procesów za pomocą cgroup. Podsumowanie. Ćwiczenia. Rozdział 7. Tworzenie prostych skryptów powłoki. Zrozumienie skryptów powłoki. Podsumowanie. Ćwiczenia. CZĘŚĆ III. ADMINISTRACJA SYSTEMEM LINUX. Rozdział 8. Podstawowa administracja systemem Linux. Poznajemy administrację systemem Linux. Graficzne narzędzia administracyjne. Korzystanie z konta użytkownika root. Polecenia administracyjne, pliki konfiguracyjne oraz pliki dzienników zdarzeń. Korzystanie z innych loginów administracyjnych. Sprawdzanie i konfigurowanie sprzętu. Podsumowanie. Ćwiczenia. Rozdział 9. Instalacja systemu Linux. Wybór komputera. Instalowanie Fedory za pomocą obrazu typu Live. Instalowanie Red Hat Enterprise Linux za pomocą standardowego nośnika instalacyjnego. Instalowanie na podstawie chmury. Instalowanie Linuksa w dużej firmie. Zagadnienia dotyczące instalacji. Podsumowanie. Ćwiczenia. Rozdział 10. Pobieranie oprogramowania i zarządzanie nim. Zarządzanie oprogramowaniem w środowisku graficznym. Nie tylko okno Oprogramowanie. Pakiety oprogramowania RPM i DEB. Zarządzanie pakietami RPM za pomocą YUM. Instalowanie, analizowanie i weryfikowanie oprogramowania za pomocą polecenia rpm. Zarządzanie oprogramowaniem w firmie. Podsumowanie. Ćwiczenia. Rozdział 11. Zarządzanie kontami użytkowników. Tworzenie kont użytkowników. Grupy kont użytkowników. Zarządzanie użytkownikami w dużej firmie. Scentralizowane konta użytkowników. Podsumowanie. Ćwiczenia. Rozdział 12. Zarządzanie dyskami i systemami plików. Pamięć masowa. Partycjonowanie dysku twardego. Używanie menedżera partycji LVM. Montowanie systemów plików. Korzystanie z polecenia mkfs do utworzenia systemu plików. Zarządzanie pamięcią masową za pomocą narzędzia Cockpit. Podsumowanie. Ćwiczenia. CZĘŚĆ IV. ADMINISTRACJA SERWEREM. Rozdział 13. Wprowadzenie do administracji serwerem. Rozpoczynamy administrowanie serwerem. Sprawdzanie i definiowanie usług. Zarządzanie zdalnym dostępem za pomocą SSH. Konfigurowanie systemu rejestrowania danych. Sprawdzanie zasobów systemowych za pomocą polecenia sar. Sprawdzanie ilości wolnego miejsca. Zarządzanie serwerami w dużych firmach. Podsumowanie. Ćwiczenia. Rozdział 14. Administracja siecią. Konfigurowanie sieci dla komputera biurowego. Konfigurowanie sieci z poziomu powłoki. Konfigurowanie sieci w dużej firmie. Podsumowanie. Ćwiczenia. Rozdział 15. Uruchamianie i zatrzymywanie usług. Demon inicjalizacji (init lub systemd). Sprawdzanie stanu usługi. Uruchamianie i zatrzymywanie usług. Włączanie trwałej usługi. Konfigurowanie domyślnego poziomu działania lub jednostki celu. Dodawanie nowej usługi lub dostosowanej do własnych potrzeb. Podsumowanie. Ćwiczenia. Rozdział 16. Serwer wydruku. System CUPS. Konfigurowanie drukarek. Praca z serwerem CUPS. Korzystanie z poleceń druku. Konfigurowanie serwera wydruku. Podsumowanie. Ćwiczenia. Rozdział 17. Serwer WWW. Serwer WWW Apache. Pobieranie i instalowanie serwera WWW. Uruchamianie serwera Apache. Zabezpieczanie komunikacji internetowej za pomocą protokołów SSL i TLS. Rozwiązywanie problemów z serwerem WWW. Podsumowanie. Ćwiczenia. Rozdział 18. Serwer FTP. Poznajemy serwer FTP. Instalowanie serwera FTP vsftpd. Uruchamianie usługi vsftpd. Zabezpieczanie serwera FTP. Konfigurowanie serwera FTP. Używanie klientów FTP w celu nawiązywania połączeń z Twoim serwerem. Podsumowanie. Ćwiczenia. Rozdział 19. Serwer plików Samba. Poznajemy serwer Samba. Instalowanie Samby. Uruchamianie i zatrzymywanie Samby. Zabezpieczanie Samby. Konfigurowanie Samby. Uzyskiwanie dostępu do udziału Samby. Używanie Samby w dużych firmach. Podsumowanie. Ćwiczenia. Rozdział 20. Serwer plików NFS. Instalowanie serwera NFS. Uruchamianie usługi NFS. Współdzielenie systemów plików NFS. Kwestie bezpieczeństwa związane z NFS. Używanie systemów plików NFS. Odmontowywanie systemów plików NFS. Podsumowanie. Ćwiczenia. Rozdział 21. Rozwiązywanie problemów z systemem Linux. Rozwiązywanie problemów z uruchamianiem systemu. Rozwiązywanie problemów z pakietami oprogramowania. Rozwiązywanie problemów z siecią. Rozwiązywanie problemów z pamięcią. Rozwiązywanie problemów w trybie ratunkowym. Podsumowanie. Ćwiczenia. CZĘŚĆ V. TECHNIKI ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA W SYSTEMIE LINUX. Rozdział 22. Podstawy bezpieczeństwa systemu Linux. Bezpieczeństwo fizyczne. Monitorowanie systemów. Audyt i przegląd systemu Linux. Podsumowanie. Ćwiczenia. Rozdział 23. Zaawansowane bezpieczeństwo systemu Linux. Stosowanie kryptografii w implementacji bezpieczeństwa systemu Linux. Implementacja bezpieczeństwa w Linuksie za pomocą PAM. Podsumowanie. Ćwiczenia. Rozdział 24. Zwiększenie bezpieczeństwa systemu Linux za pomocą SELinux. Zalety SELinux. Sposób działania SELinux. Konfigurowanie SELinux. Monitorowanie SELinux i rozwiązywanie związanych z nim problemów. Zebranie wszystkiego w całość. Więcej informacji na temat SELinux. Podsumowanie. Ćwiczenia. Rozdział 25. Zabezpieczanie systemu Linux w sieci. Audyt usług sieciowych. Praca z zaporą sieciową. Podsumowanie. Ćwiczenia. CZĘŚĆ VI. PRZETWARZANIE W CHMURZE. Rozdział 26. Przejście do chmury i kontenerów. Kontenery Linuksa. Rozpoczęcie pracy z kontenerami Linuksa. Podsumowanie. Ćwiczenia. Rozdział 27. Używanie systemu Linux do przetwarzania w chmurze. Ogólne omówienie tematu Linuksa i przetwarzania w chmurze. Podstawowa terminologia związana z chmurą. Konfigurowanie małej chmury. Podsumowanie. Ćwiczenia. Rozdział 28. Wdrażanie systemu Linux w chmurze. Pobieranie Linuksa do uruchomienia w chmurze, Tworzenie obrazu Linuksa dla chmury. Używanie OpenStack do wdrażania obrazów w chmurze. Używanie Amazon EC2 do wdrażania obrazów chmury. Podsumowanie. Ćwiczenia. Rozdział 29. Automatyzacja aplikacji i infrastruktury za pomocą Ansible. Wprowadzenie do Ansible. Komponenty Ansible. Wdrażanie za pomocą Ansible. Instalowanie Ansible. Polecenia jednorazowe Ansible. Automatyzowanie zadań za pomocą Ansible Tower. Podsumowanie. Ćwiczenia. Rozdział 30. Użycie platformy Kubernetes do wdrażania aplikacji w kontenerach. Wprowadzenie do Kubernetes. Wypróbowywanie Kubernetes. OpenShift, czyli Kubernetes o jakości przemysłowej. Podsumowanie. Ćwiczenia. DODATKI. Dodatek A. Nośnik instalacyjny. Dodatek B. Odpowiedzi do ćwiczeń.
Reviews:
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again