23435
Availability:
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 347 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
Notes:
Bibliography, etc. note
Bibliografia na s. [XXV] i bibliografie przy rozdziałach. Indeks
Formatted contents note
Zawiera: Wprowadzenie: Rodzina jako zjawisko społeczne i prawne; Prawo rodzinne. Cz. I Małżeństwo. 1. Zawarcie i unieważnienie małżeństwa: Pojęcie małżeństwa; Zawarcie małżeństwa; Unieważnienie małżeństwa; Ustalenie nieistnienia i istnienia małżeństwa; 2. Prawa i obowiązki małżonków: Ogólna charakterystyka; Prawa i obowiązki niemajątkowe; Prawa i obowiązki majątkowe; 3. Ustroje majątkowe małżeńskie: Pojęcie i rodzaje; Ustrój wspólności ustawowej; Umowne ustroje majątkowe małżeńskie. Ustrój przymusowy; Ustanie ustroju wspólności ustawowej i umownej; Odpowiedzialność majątkowa małżonków; 4. Ustanie małżeństwa: Śmierć i uznanie za zmarłego; Rozwód; , 5. Separacja małżonków: Geneza separacji i jej rola; Przesłanki orzeczenia separacji; Orzekanie o separacji; Skutki separacji i jej ustanie. Cz. II Rodzice - dzieci. 6. Pochodzenie dziecka: Wstępna charakterystyka; Ustalenie ojcostwa dziecka małżeńskiego; Ustalenie ojcostwa dziecka pozamałżeńskiego; 7.Władza rodzicielska: Pojęcie, podmioty i charakter prawny; Treść władzy rodzicielskiej; Wykonywanie władzy rodzicielskiej i odpowiedzialność rodziców; Ustanie władzy rodzicielskiej i jej modyfikacje; Stosunki między rodzicami a dzieckiem niezależne od władzy rodzicielskiej; 8. Przysposobienie: Pojęcie, funkcja społeczna i charakter prawny; Przesłanki przysposobienia; Rodzaje przysposobienia i ich skutki; Ustanie stosunku przysposobienia; 9. Obowiązek alimentacyjny: Pojęcie i funkcja obowiązku alimentacyjnego; Zakres podmiotowy i kolejność obowiązków alimentacyjnych; Przesłanki i treść obowiązku alimentacyjnego; Wykonanie obowiązku alimentacyjnego i ochrona roszczeń; Wygaśnięcie obowiązku i przedawnienie roszczeń. Cz. III Prawo opiekuńcze. 10. Opieka: Wprowadzenie; Opieka nad małoletnim; Opieka nad całkowicie ubezwłasnowolnionym; 11. Kuratela: Pojęcie i funkcje kurateli; Typy i rodzaje kurateli; Ustanie kurateli.
Reviews:
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again