23394
No cover
Book
In basket
Kazusy karne materialne / Anna Zientara. - Ssan prawny na wrzesień 2019 r. - Warszawa : C.H.Beck , 2019. - XII, 185, [1] s. : tab. ; 24 cm.
(Aplikacje Prawnicze)
Availability:
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
Notes:
Bibliography, etc. note
Bibliografia na s. XI-XII.
Formatted contents note
Zawiera: Wstęp. Wykaz skrótów. Wykaz literatury. Kazus 1. Odpowiedzialność za przestępstwo popełnione za granicą. Kazus 2. Zmiana ustawy. Kazus 3. Zmiana ustawy po uprawomocnieniu się wyroku. Kazus 4. Zmiana ustawy po uprawomocnieniu się wyroku – kontrawencjonalizacja. Kazus 5. Artykuł 4 KK. Kazus 6. Odpowiedzialność nieletnich. Kazus 7. Pojęcie młodocianego. Kazus 8. Usiłowanie nieudolne. Kazus 9. Usiłowanie nieudolne – brak przedmiotu. Kazus 10. Usiłowanie nieudolne niekarane. Kazus 11. Usiłowanie nieudolne a nieudolność sprawcy. Kazus 12. Czynny żal Kazus 13. Odstąpienie od usiłowania chybionego. Kazus 14. Przygotowanie. Kazus 15. Przygotowanie poprzez wejście w porozumienie a podżeganie. Kazus 16. Sprawstwo kierownicze i polecające. Kazus 17. Pomocnictwo i współsprawstwo. Kazus 18. Współsprawstwo – wejście w porozumienie per facta concludentia. Kazus 19. Współsprawstwo sukcesywne. Kazus 20. Zabójstwo na zlecenie. Kazus 21. Usiłowanie podżegania i podżeganie łańcuszkowe. Kazus 22. Pomocnictwo przez zaniechanie. Kazus 23. Współdziałanie ekstraneusa z intraneusem. Kazus 24. Obrona konieczna. Kazus 25. Obrona konieczna – brak subsydiarności. Kazus 26. Obrona konieczna – przekroczenie granic. Kazus 27. Stan wyższej konieczności. Kazus 28. Stan wyższej konieczności – lekarz. Kazus 29. Błąd co do faktu. Kazus 30. Błąd co do prawa. Kazus 31. Błąd co do kontratypu. Kazus 32. Niepoczytalność. Kazus 33. Środki karne i kompensacyjne, przepadek (I). Kazus 34. Środki karne i kompensacyjne, przepadek (II). Kazus 35. Występek o charakterze chuligańskim. Kazus 36. Nadzwyczajne złagodzenie kary. Kazus 37. Nadzwyczajne złagodzenie kary – art. 60 § 3 KK. Kazus 38. Recydywa specjalna podstawowa. Kazus 39. Multirecydywa. Kazus 40. Warunkowe umorzenie postępowania. Kazus 41. Warunkowe zawieszenie wykonania kary. Kazus 42. Warunkowe przedterminowe zwolnienie. Kazus 43. Kara łączna. Kazus 44. Kara łączna. Kazus 45. Zbieg: zabór pojazdu i jazda w stanie nietrzeźwości. Kazus 46. Zbieg: włamanie i wybicie szyby. Kazus 47. Zbieg rozboju i kradzieży rozbójniczej. Kazus 48. Czyn ciągły. Kazus 49. Ciąg przestępstw. Kazus 50. Kwalifikacja kumulatywna – przestępstwo znęcania się. Kazus 51. Kwalifikacja kumulatywna – udział w pobiciu. Kazus 52. Przedawnienie karalności. Kazus 53. Przedawnienie wykonania kary. Kazus 54. Zatarcie skazania.
Target audience note
Dla studentów prawa i aplikantów zawodów prawniczych
Reviews:
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again