23435
Availability:
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 349 (1 egz.)
Notes:
Bibliography, etc. note
Bibliografie przy pracach
Formatted contents note
Zawiera: Wykaz najważniejszych skrótów. Wstęp. Pojęcia telepracy i pracy zdalnej. Dotychczasowe doświadczenia i regulacje prawne. Polecenie pracy zdalnej. Podporządkowanie pracownika co do miejsca świadczenia pracy w pracy zdalnej. Ryzyko pracodawcy związane z pracą zdalną. Czas pracy a praca zdalna. Prawo do bycia offline a praca zdalna. Dialog społeczny a praca zdalna. Problematyka dyskryminacji pracowników w pracy zdalnej. Praca zdalna a monitoring pracownika. Ochrona danych osobowych w kontekście pracy zdalnej – wybrane zagadnienia. Bezpieczeństwo i higiena pracy zdalnej. Wypadek przy pracy a praca zdalna. Praca zdalna w kontekście życia rodzinnego. Praca zdalna a wykluczenie społeczne. Opodatkowanie dochodów z pracy zdalnej. Transgraniczne aspekty zdalnego świadczenia pracy. Praca zdalna a umowy cywilnoprawne. Praca zdalna a prawo autorskie w kontekście rozwoju AI i technologicznych przemian. Adaptacja pracowników w sytuacji pracy zdalnej. Wzory pism. Autorzy.
Reviews:
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again