23448
Książka
W koszyku
Metodologia badań psychologicznych / Jerzy Brzeziński. - Wyd. nowe. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk. , 2019. - XIX, [1], 524, [2] s. : il. ; 29 cm.
Status dostępności:
Wypożyczalnia
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: sygn. 159.9 (2 egz.)
Długość kolejki oczekujących: 2.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 159.9 (1 egz.)
Strefa uwag:
Uwaga dotycząca bibliografii
Bibliogr. s. XIX-XX i 429-447. Indeks.
Uwaga dotycząca zawartości
Zawiera: I. Natura procesu badawczego w psychologii: 1. Psychologia jest nauka empiryczną - zagadnienia wprowadzające, 2. Psychologia traktuje o związkach między zmiennymi - odmiany zmiennych i ich operacjonalizacja, 3. Problemy badawcze i hipotezy badawcze, 4. Struktura procesu badawczego w psychologii., II. Uwarunkowania procesu badawczego: 5. Zewnętrzne uwarunkowania procesu badawczego - psychologia a praktyka społeczna, 6. Wewnętrzne determinanty procesu badawczego, 7. Etyczne problemy naukowych badań psychologicznych. III. W stronę metod statystycznych: 8. Próba - wybrane zagadnienia, 9. Miary siły związku między zmiennymi - wybrane zagadnienia, 10. Testy istotności różnic i wskaźniki wielkości efektu ES - wybrane zagadnienia, IV. Modele sprawdzania hipotez: 11. Model eksperymentalny (E ), 12. Gdy nie można przeprowadzić badania eksperymentalnego - nieeksperymentalny model ex post facto (EPF), 13. Model korelacyjny - model wielokrotnej regresji liniowej (MLR). V. Podstawy konstrukcji testów psychologicznych i interpretacji ilościowej danych testowych wybrane zagadnienia: 14. Rzetelność - błąd standardowy - moc dyskryminacyjna pozycji testowych, 15. Ustalanie trafności testu, 16. Standaryzacja - obiektywność - normalizacja, 17. Analiza profilów psychometrycznych - porównania intraindywidualne i interidywiduale, 18. Problemy adaptacji kulturowej testów.
Recenzje:
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej