23435
Book
In basket
Wprowadzenie do psychologii / Andrzej Augustynek. - Warszawa : Difin SA , 2018. - 456, [1] s. : il. ; 23 cm.
Availability:
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
Notes:
General note
Data dodruku z 2019 r.
Bibliography, etc. note
Bibliografia s. 447-452. Indeksy.
Formatted contents note
Zawiera: Wstęp; Rozdział 1. Biologiczne podstawy psychiki: Mikroskopowa budowa systemu nerwowego (Neuron; Glej); Makroskopowa budowa systemu nerwowego (Ośrodkowy układ nerwowy; Mózg; Rdzeń kręgowy; Móżdżek; Ośrodki podkorowe; Obwodowy system nerwowy); Rola poszczególnych struktur mózgu (Półkule mózgowe; Ośrodki pamięci; Ośrodki mowy; Ośrodek regulacji okresów czuwania i snu); Inne aspekty funkcjonowania mózgu człowieka (Płeć mózgu; Doznania fantomowe; Deprywacja sensoryczna; Biologiczne podłoże agresji); Bibliografia Rozdział 2. Pamięć i uczenie się: Fazy procesów pamięciowych (Zapamiętywanie, uczenie się; Pamiętanie – zapominanie; Przypominanie, rozpoznawanie); Przykład zadania badającego pamięć; Rodzaje pamięci; Warunkowanie klasyczne, instrumentalne (sprawcze) i ewaluatywne; Nadczynność pamięci; Pamięć wszczepiona – fałszywe wspomnienia; Imprinting – u podstaw tworzenia się więzi rodzinnych i preferencji seksualnych; Zasady efektywnego wykorzystania pamięci; Bibliografia. Rozdział 3. Myślenie i rozwiązywanie problemów: Rodzaje myślenia; Operacje myślowe; Rozwiązywanie problemów; Zadania badające skuteczność rozwiązywania problemów; Zaburzenia myślenia; Bibliografia. Rozdział 4. Zdolności i inteligencja: Zdolności, ich specyfika i rodzaje; Zdolności: wrodzone czy nabyte?; Inteligencja ogólna (Interpretacja ilorazu inteligencji; Testy inteligencji ogólnej; Teorie inteligencji ogólnej; Znaczenie badania inteligencji ogólnej); Inne rodzaje inteligencji (Inteligencja emocjonalna; Sztuczna inteligencja; Inteligencja pozaziemska; Inteligencja zwierząt; Inteligencja pojęciem socjologicznym; Inteligencja społeczna; Inteligencja ekologiczna); Bibliografia. Rozdział 5. Emocje, stres, motywacja: Charakterystyka emocji; Biologia emocji; Stres; Lęk (Rodzaje lęku; Wpływ lęku i strachu na zachowanie); Agresja; Motywacja; Bibliografia. Rozdział 6. Osobowość: Różne sposoby rozumienia pojęcia osobowości; Teorie osobowości (Osobowość formą różnic indywidualnych; Osobowość systemem stałych cech; Osobowość rodzajem związku człowieka ze światem (teorie relacyjne); Osobowość konfiguracją bodźców i reakcji (teorie behawiorystyczne); Osobowość funkcją sił dynamicznych: potrzeb i popędów (teorie psychoanalityczne); Osobowość w psychologii humanistycznej; Osobowość centralnym systemem regulacji i integracji; Bibliografia. Rozdział 7. Komunikacja interpersonalna: Rodzaje komunikacji interpersonalnej; Szum w komunikacji interpersonalnej; Skuteczna komunikacja interpersonalna; Asertywność w komunikacji interpersonalnej; Bibliografia. Rozdział 8. Negocjacje: Czym są negocjacje?; Negocjacje sposobem osiągania porozumienia i rozwiązywania konfliktów (Kiedy należy negocjować?; Kto powinien negocjować (skład zespołu negocjacyjnego)?; Miejsce negocjacji (przestrzeń negocjacyjna); Zachowanie negocjatorów podczas negocjacji; Uwarunkowania przebiegu negocjacji (istotne czynniki dla przebiegu negocjacji); Kontekst negocjacji; Zdobywanie i wykorzystywanie informacji ważnych w negocjowaniu); Reguły i sposoby negocjowania; Taktyki, chwyty i błędy negocjacyjne; Typy i style negocjacji; Strategie negocjacji; Fazy negocjacji (Podmiotowe uwarunkowania skuteczności negocjacji); Bibliografia. Rozdział 9. Konflikt jego rodzaje i cechy: Rodzaje konfliktów; Fazy, uwarunkowania i postawy wobec konfliktów (Fazy konfliktu; Uwarunkowania konfliktów; Postawy wobec konfliktów); Bibliografia. Rozdział 10. Wywieranie wpływu: Manipulacja (Stopnie (cele) ingerencji poprzez manipulacje w psychikę innych; Reguły i sposoby manipulowania innymi; Obrona przed manipulacją); Oddziaływanie podprogowe (subliminalne) (Historia badań spostrzegania podprogowego; Przekaz podprogowy w muzyce rockowej; Reklama podprogowa); Sugestia; Hipnoza; Sugestopedia; Efekt placebo; Narkoanaliza; Infradźwięki; Manipulacja elektroniczna; Bibliografia. Rozdział 11. Psychologiczne aspekty funkcjonowania człowieka w drugiej dekadzie xxi wieku: Geneza i historia internetu; Człowiek w dobie internetu; Telefon komórkowy – smartfon; Bibliografia. Rozdział 12. Kierowanie karierą: Fazy procesu kadrowego (Planowanie zasobów ludzkich Analiza i opis stanowiska pracy; Określenie pożądanych cech pracownika; Przegląd zasobów ludzkich; Rekrutacja; Rozmowa; Metody stosowane w procesie rekrutacji; Rozmowa kwalifikacyjna; Badanie testowe; Okres zatrudnienia; Wprowadzenie do pracy; Przenoszenie; Awans; Skierowanie do innej pracy (na tym samym szczeblu); Działania służące zatrzymaniu wartościowych pracowników w firmie (planowanie karier indywidualnych); Degradacja; Odejście pracownika); Kreowanie wizerunku (Sposoby efektywnego poszukiwania pracy; Życiorys i list motywacyjny); Jak korzystnie zaprezentować się podczas rozmowy kwalifikacyjnej?; Bibliografia. Rozdział 13. Zaburzenia psychiczne i ich leczenie: Zdrowie – choroba; norma – patologia; normalność – obłęd, szaleństwo; Klasyfikacje schorzeń psychicznych; Zaburzenia lękowe; Zaburzenia nastroju; Przeżycia traumatyczne i zaburzenia związane ze stresem (Zespół stresu pourazowego (PTSD)); Zaburzenia osobowości; Schizofrenia i inne zaburzenia psychotyczne (Schizofrenia; Częstość występowania; Wiek zachorowań; Przebieg choroby; Fazy schizofrenii; Przyczyny schizofrenii; Biologiczne podstawy; Czynniki psychospołeczne; Leczenie schizofrenii i innych psychoz); Uzależnienia (Mechanizm powstawania uzależnienia; Uzależnienia od substancji psychoaktywnych; Uzależnienia od czynności); Zaburzenia odżywiania; Zaburzenia seksualne i tożsamości płciowej (Zaburzenie tożsamości płciowej – transseksualizm; Zaburzenia preferencji seksualnych – parafilie; Dysfunkcje seksualne); Zaburzenia snu i czuwania; Leczenie zaburzeń psychicznych; Bibliografia.
Reviews:
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again