23448
Availability:
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Notes:
Bibliography, etc. note
Bibliografia, netografia na stronach 456-483.
Formatted contents note
Zawiera: Wstęp. Część I. Konteksty probacji: ROZDZIAŁ 1. Probacja: ustalenia definicyjne i tożsamościowe: 1.1. Definicje pojęcia probacji; 1.2. Tożsamość probacji; 1.3. Podsumowanie. ROZDZIAŁ 2. Perspektywa sytuacyjna osoby oddanej pod dozór kuratora w kontekście trwałej zmiany: 2.1. Socjalizacyjne warunki wychowawcze w okresie dzieciństwa i dorastania osób łamiących prawo; 2.2. Zasoby i deficyty tkwiące w podmiocie; 2.3. Uwarunkowania środowiskowe; 2.4. Uwarunkowania systemowe; 2.5. Uwarunkowania interpersonalne; 2.6. Podsumowanie. ROZDZIAŁ 3. Wybrane teorie kryminologiczne: 3.1. Teorie zróżnicowania kulturowego; 3.2. Koncepcja dewiacji wtórnej Edwina Lemerta; 3.3. Teorie kontroli; 3.4. Teorie strukturalne; 3.5. Koncepcje ekologiczne; 3.6. Teoria zróżnicowanych powiązań Edwina Sutherlanda; 3.7. Podsumowanie. Część II. Probacja – prezentacja koncepcji: ROZDZIAŁ 4. Aksjologia w stanowieniu celów probacyjnych: 4.1. Aksjologia a teleologia; 4.2. Podstawowe założenia aksjologiczne probacji; 4.3. Teleologia probacji. ROZDZIAŁ 5. Podstawy teoretyczne i koncepcyjne probacji: 5.1. Ogólny model prezentowanej koncepcji probacji; 5.2 kropka problem efektywności pracy kuratora W metodyce probacji. ROZDZIAŁ 6. Probacja i jej metodyka: 6.1. Ogólny zarys działań metodycznych; 6.2. Podstawowe rolę kuratora i błędy w percepcji roli kuratora w metodyce probacji; 6.3. Zasady pracy w metodyce probacji; 6.4. Wybrane kompetencje i umiejętności interpersonalne kuratora; 6.5. Wybrane metody pracy kuratora; 6.6. Wybrane techniki komunikacyjne i konwersacyjne; 6.7. Metodyka pracy kuratora w różnych kontekstach sytuacyjnych. ROZDZIAŁ 7. Etyczne aspekty metodyki pracy kuratora: 7.1. Etos pracy kuratora sądowego. ROZDZIAŁ 8. Kuratela (sądowa?) – perspektywy zmian. Zakończenie. Bibliografia.
Funding information note
Książka dofinansowana ze środków Uniwersytetu Warszawskiego
Reviews:
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again