23448
Availability:
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (1 egz.)
Notes:
Bibliography, etc. note
Bibliografia przy rozdziałach.
Formatted contents note
Zawiera: Cz. I. Wiadomości wstępne: 1. Ogólne wiadomości o prawie karnym; 2. Zasady prawa karnego; 3. Źródła prawa karnego, jego normy i ich wykładnia; Cz. II. Nauka o przestępstwie: 4. Pojęcie przestępstwa i podziały czynów zabronionych; 5. Ustawowe znamiona czynu zabronionego; 6. Bezprawność i wina; 7. Formy stadialne i zasady odpowiedzialności za nie; 8. Współdziałanie przestępne; 9. Okoliczności wyłączające odpowiedzialność karną; 10. Jedność- wielość czynów i przestępstw; 11. Obowiązywanie polskiej ustawy karnej w czasie, w miejscu i co do osób; Cz. III. Środki oddziaływania właściwe prawu karnemu i ich stosowanie: 12. Kara i ewolucja środków penalnych; 13. Kary; 14. Środki karne; 15. Przepadek i środki kompensacyjne; 16. Środki związane z poddaniem sprawcy próbie; 17. Wymiar kary i środków karnych; 18. Ustanie i ograniczenie karalności, zatarcie skazania; 19. Środki zabezpieczające; 20. Odpowiedzialność karna, konsekwencje popełnienia czynu określonego w ustawie karnej przez nieletniego, odpowiedzialność podmiotów zbiorowych; Cz. IV. Wybrane typizacje części szczególnej kodeksu karnego: 21. Przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstwa wojenne; 22. Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej; 23. Przestępstwa przeciwko obronności; 24. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu; 25. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu i bezpieczeństwu w komunikacji; 26. Przestępstwa przeciwko środowisku; 27. Przestępstwa przeciwko wolności; 28. Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece; 29. Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej; 30. Przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową; 31. Przestępstwa przeciwko instytucji państwowych i samorządowych; 32. Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości; 33. Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu; 34. Przestępstwa przeciwko ochronie informacji; 35. Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów; 36. Przestępstwa przeciwko mieniu; 37. Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu; 38. Przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi; Cz. V. Wybrane zagadnienia części wojskowej kodeksu karnego: 1. Uwagi ogólne; 2. Rozkaz; 3. Działanie w ostatecznej potrzebie; 4. Kary i środki karne stosowane wobec żołnierzy.
Reviews:
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again