23402
Availability:
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (1 egz.)
Notes:
Formatted contents note
Zawiera: Cz. I: Formalne cechy rozwoju w różnych ujęciach modelowych; Rozwój psychiczny jednostki jako proces strukturyzacji i restrukturyzacji doświadczenia; Rozwój z perspektywy jego podmiotu; Czynne uczestnictwo w sytuacjach kształtowanych przez warunki życia a rozwój psychiczny człowieka; Stadia psychicznego rozwoju człowieka. Przegląd zagadnień; Funkcje semiotyczne a przejście od bezpośredniej do pośredniej orientacji w rzeczywistości; Psychologiczna charakterystyka kryzysu w wieku dorastania i jego konsekwencje dla rozwoju jednostki; Procesy rozwojowe człowieka w pełnym cyklu życia indywidualnego. Cz. II Metodologiczne problemy badania zmian we współczesnej psychologii rozwoju; Statystyczne modele badania zmian rozwojowych (analiza wariancji, analiza kowariancji, analiza regresji wielokrotnej); Modele sekwencyjnej analizy zmian rozwojowych wg W. K. Schaie’go.
Reviews:
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again