23435
Książka
W koszyku
Psychologia nauki / Józef Pieter. - Warszawa : Wiedza Powszechna , 1971. - 159, [1] s. ; 17 cm.
(Omega : biblioteka wiedzy współczesnej ; 191)
Status dostępności:
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia (1 egz.)
Strefa uwag:
Uwaga dotycząca bibliografii
Bibliografia s. 157-159.
Uwaga dotycząca zawartości
Zawiera: Wstęp: Przedmiot i rozwój psychologii nauki; Kryteria ważności problemów psychologii nauki; Przegląd pilnych problemów psychologii nauki. 1.Osobowościowe uzależnienia pracy naukowej: Przygotowanie do pracy naukowej; Przygotowanie do rozpoczęcia kariery naukowej Przygotowanie do samodzielności; Rola inteligencji ogólnej w działalności naukowej; Krytycyzm pracowników nauki; Pomysłowość w pracy naukowej; ”Pułap” bystrego myślenia i stopnie trudności problemów naukowych; Zdolność do analizy i do syntezy; Talenty naukowe; Fantazja i niepokój twórczy; Moralne warunki twórczości naukowej; Tryb życia pracownika naukowego; Powodzenie i frustracje; Witalność i zdrowie pracowników nauki; Psychiczne zdrowie ludzi nauki; Uzależnienie działalności naukowej od typu osobowości; Introwersja a ekstrawersja; Introwersja i ekstrawersja intelektualistów; Rodzaj aktywności naukowej jako czynnik uzależniający postawę wobec rzeczywistości. 2.Psychologia pracy naukowej: Ogólny sens psychologii pracy naukowej; Problematyka psychologii pracy naukowej; Wybór kierunku działalności naukowo-badawczej; Wybór, przyjęcie i uzasadnienie tematu pracy naukowej; „Ustawienie” problemu naukowego; Stosunek pracowników naukowych do tradycji i do piśmiennictwa; Sposoby zapoznawania się z literaturą przedmiotu i korzystania z niej; Postawa pracowników naukowych wobec tradycji naukowej; Dobór metod roboczych; Przeprowadzanie właściwych badan naukowych; Postawy wobec problemu „kończenia badań”; Opracowywanie materiału naukowego; Psychologiczne problemy pisarstwa naukowego; Psychologiczne problemy samooceny pracy naukowej. 3.Stosunki międzyludzkie w pracy naukowej: Socjopsychologiczny aspekt nauki; socjologia a społeczna psychologia nauki; Socjopsychologiczna problematyka pracy w małym zakładzie naukowym; Pozazakładowe stosunki między uczonymi; Problemy wspólne i specjalne; Atmosfera intelektualna i moralna w zakładzie naukowym; Osobowość kierownika zakładu naukowego; Antagonizmy i konflikty w zakładzie naukowym; Pozainstytucjonalne stosunki między naukowcami. 4.Metody psychologii nauki: Ogólna charakterystyka sytuacji; Metody testowe; Fragment testu opinii i wiadomości na temat składników pracy naukowej; Metody obserwacyjne; Możliwości eksperymentowania w spychologii nauki; Pamiętniki, autobiografie; Sposoby korzystania z materiału pamiętnikarskiego; Pamiętniki „wywołane”’ Interpretacja psychologiczna publikacji naukowych; Ankiety i wywiady.
Recenzje:
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej