7 results
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7572-738-8
Miejsce Rady Europy w europejskiej architekturze instytucjonalnej; Współpraca Unii Europejskiej z Rada Europy: wybrane zagadnienia instytucjonalno-prawne, Odniesienia do Karty Praw Podstawowych w toku procedury ratyfikacyjnej Traktatu z Lizbony w Polsce; Europejski Trybunał Praw Człowieka a Komitet Praw człowiek - rywalizacja czy współdziałanie?; Polityka a sądownictwo konstytucyjne - lekcja najnowszej historii RP; Europejska Konwencja Praw Człowieka a wykonywanie ponadnarodowych zobowiązań przez państwa; Wpływ procedury monitoringowej na implementację standardów Rady Europy przez państwa członkowskie; Konwencje Rady Europy a prawo europejskie - klauzula rozłączności; Europejska Konwencja Praw Człowieka: obowiązek państwa aktywnej ochrony podstawowych praw i wolności; O niektórych aspektach prawa do rzetelnego procesu karnego - uwagi na tle wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach polskich; Europejski Trybunał Praw Człowieka. Skuteczność tworzenia i ochrony standardów praw człowieka na przykładzie problemu przewlekłości postępowania w Polsce; Kilka uwag o obecności Polski przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w ostatnich latach; Kontrola wykonywania orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przez Komitet Ministrów - ewolucja, procedury oraz stan obecny; Liberté, Egalite, Fraternite jako idee przewodnie wykorzystywane przez Radę Europy w procesach tworzenia i stosowania standardów międzynarodowych w zakresie zmian społecznych; Jak powstała Konwencja Bioetyczna?; Konwencja Bioetyczna. Problemy związane z ratyfikacją; Zasada dobrej administracji i prawo do dobrej administracji w świetle standardów Rady Europy; Sędziowie w działalności Rady Europy; Prawa człowieka i środowisko - problemy tworzenia standardów prawnych; Pilotażowy projekt prawnika jako gwarancja prawa do informacji o skardze indywidualnej; Dopuszczalność stosowania telefonicznego i innych form kontroli środków komunikowania w świetle Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-269-3134-5
1. Panel menedżerski z wykorzystaniem dodatku PowerPivot: Uruchomienie dodatku PowerPiwot i połączenie z bazą danych Accessa; Utworzenie poszczególnych tabel i wykresów przestawnych; Dodanie fragmentatorów i sformatowanie arkusza panelu; 2. Panel menedżerski oparty na zewnętrznym źródle danych OLAP: Utworzenie tabeli przestawnej na podstawie zewnętrznego źródła danych OLAP; Utworzenie arkuszy pośrednich z wykorzystaniem funkcji modułu; Utworzenie wykresów i tabel w nowym arkuszu oraz odpowiednie sformatowanie panelu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 004 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Excel Zaawansowany ; Tom 8)
ISBN: 978-83-269-3484-1
1. Nazwy zdefiniowane- szybkie wyznaczanie ważnych dat; 2. Filtrowanie i sprawdzanie poprawności danych; 3. Zaawansowane sortowanie danych; 4. Sumy częściowe i grupowanie danych; 5. Porządkowanie danych z wykorzystaniem funkcji testowych; 6. Szybkie wystawianie zaświadczeń o zarobkach z użyciem makr; 7. Drukowanie analiz; 8. Wymiana danych między Excelem a Wordem; 9. Szybki wybór danych do analizy- funkcje bazodanowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 004 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7677-068-0
1. Wiadomości podstawowe; 2. Nazwy; 3. Definicje; 4. Relacje; 5. Funktory i zbiór syntaktyczny zadań; 6. Rachunek zadań; 7. Predykaty; 8. Teoria nazw: zdania kategoryczne i sylogizm kategoryczny; 9. Uzasadnienie twierdzeń w logice; 10. Sposoby komunikacji; 11. Inne rodzaje wypowiedzi; 12. Prawne zastosowanie logiki i egzegeza tekstów prawnych; 13. Odpowiedzi
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 1 (1 egz.)
Book
In basket
(Vademecum BHP)
ISBN: 978-83-269-3272-4
Wymagania bhp dla pomieszczeń pracy biurowej; Pomieszczenia i urządzenia higieniczno sanitarne; Oświetlenie; Halas; Ogrzewanie; Wentylacja, Klimatyzacja; Instalacje i urządzenia elektryczne w pomieszczeniach biurowych; Ochrona przeciwpożarowa pomieszczeń administracyjno-biurowych; Czynności zabronione w pomieszczeniach administracyjno-biurowych w zakresie ochrony przeciwpożarowej; Ergonomia w organizacji stanowisk przy pracy biurowej; Czynniki ergonomiczne kształtujące stanowisko pracy; organizacja i wyposażenie Stanowska pracy biurowej w aspekcie ergonomii; Ocena warunków pracy na stanowiskach pracy biurowej; Listy kontrolne; Ocena ryzyka zawodowego; Ogólne wymagania dotyczące szkoleń w dziedzinie bhp; Zasady szkolenia w dziedzinie bhp pracowników biurowych; Ramowe programy szkolenia; Instruktaż ogólny pracowników biurowych; Instruktaż stanowiskowy pracowników biurowych; Zwolnienie z odbycia pierwszego po rozpoczęciu pracy szkolenia okresowego; Egzaminy; Dokumentowanie odbycia przez pracowników szkoleń w dziedzinie bhp; Materiały pomocnicze do szkoleń w dziedzinie bhp pracowników administracyjno-biurowych; Odpowiedzialność i obowiązki pracodawcy; Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność pracownika; Profilaktyczna ochrona zdrowia; Wypadki przy pracy i choroby zawodowe; Wymagania bhp dla pomieszczeń pracy biurowej; Ergonomia stanowiska biurowego; Wymagania bezpieczeństwa pracy przy obsłudze wybranych urządzeń biurowych; Zasady postępowania w razie wypadku- pierwsza pomoc przedmedyczna.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Excel Zaawansowany ; Tom 2)
ISBN: 978-83-269-3187-1
1. Zbalansowana karta wyników; 2. Budowanie karty wyników; 3. Analiza źródeł danych; 4. Data Mining, czyli wyszukiwanie informacji w zbiorach danych; 5. Tworzenie ScoreCardu dostosowanego do potrzeb organizacji; 6. Porady i triki.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 004 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-269-4773-5
Wprowadzenie do jakości w ochronie zdrowia; Zależność między przepisami prawnymi a systemami zarządzania; Rola zarządzania jakością w zwiększeniu konkurencyjności w ochronie zdrowia; Wskaźniki i mierniki jakości w podmiotach leczniczych i ich zastosowanie; Planowanie systemów jakości w podmiocie leczniczym; Wspólne wymagania systemów zarządzania wg struktury High Level Structure; Charakterystyka najważniejszych standardów zrządzania w ochronie zdrowia; Zarządzanie ryzykiem klinicznym; Optymalizacja i doskonalenie systemów zarządzania w ochronie zdrowia; Akredytacje w ochronie zdrowia; Porównanie wymagań ISO 9001 i akredytacji CMJ.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again