37 results
Book
In basket
ISBN: 83-88164-63-5
Wstęp: Antropologia obrazu jako antropologia współczesności; Obraz i wizualność w naukach społecznych; Fotografia w antropologii obrazu; Aparat fotograficzny w procesie badawczym; Analiza i interpretacja fotografii. Zakończenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88164-60-0
Przedmowa do wydania polskiego; Po co kalać własne gniazdo?; Dylemat czarnoksiężnika; Manipulacja przez opis; Przez masową produkcję do cenzury; Śladami pana Panglossa i doktora Bowdlera; Dymna zasłona żargonu; Ponętny absurdu; Maski obiektywizmu; Chowanka za parawanem metodologii; Oślepianie znakami matematyki; Rozwiązły kryptokonserwatyzm; Ideologiczne podszepty terminologii; Podstępnie totalitarny technototemizm; Puste beczki łatwo wypływają na wierzch; Łączne działanie praw Parkinsona i Gershama; Świątynie wiedzy czy biurokratyczne kołowroty; Oda do bezduszności; Chwasty ciągle odrastają; Syzyfowe prace.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88164-16-3
Reforma administracji publicznej: Główne założenia; Reforma samorządowa a reforma finansów publicznych; Reforma samorządowa w działaniu; Sukcesy i porażki wdrażanej reformy; Reforma systemu zabezpieczeń społecznych: Główne założenia; Wdrażanie nowego systemu emerytalnego; Reforma emerytalna po roku; Ocena zmiennego systemu zabezpieczenia emerytalnego; Czy realizacja celów społecznych musi być obciążeniem dla gospodarki? Uwagi o reformie ubezpieczeń społecznych; Reforma systemu opieki zdrowotnej: Główne założenia; Cele reformy opieki zdrowotnej; Założenia i rzeczywistość w reformowaniu opieki zdrowotnej; Przyczyny niskiej akceptacji społecznej reformy powszechnych ubezpieczeń zdrowotnych w 1999 r.; Siedem pól zmian; Uwagi o polskiej reformie systemu oświaty; Bilans osiągnięć i porażek; Społeczne i polityczne efekty reform: Psychologiczne ryzyko reform; Utrwalanie zmian poprzez ich zaniechanie; Polityczne skutki reformatorstwa; Implementacja reform społecznych; Polacy o reformach społecznych: akceptacja, przyzwolenie czy odrzucenie?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88164-34-1
IRENEUSZ KRZEMIŃSKI: Druga rewolucja w małym mieście - nowy ład społeczny w społeczności lokalnej; Nowy ustrój - nowa gospodarka; Obraz samorządu i ocena lokalnej władzy; Dobry ustrój a tworzący się ład społeczny; Wizje struktury społecznej - ideał i stan faktyczny; Obraz zmieniającej się struktury społecznej; Obraz stosunków grupowych i interakcji społecznych w mieście PAWEŁ ŚPIEWAK: Wielka zmiana. Nadzieje - oczekiwania - obawy; Kobiety w opinii mieszkańców małych miast; Co decyduje o sukcesie w nowym ustroju. Czym jest sukces życiowy i co z tego wynika.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88164-77-5
Cz.I Społeczna matryca indywidualizacji : 1. Ewolucja : umieszczenie mózgu na jego miejscu, 2. Nauki humanistyczne : krok w przód, dwa kroki w tył, 3. Historia : jednostka jako wytwór nauki Cz.II Człowiek przyzwyczajeń : 4. Druga natura, 5. Różnica między habitusem a przyzwyczajeniem, 6. Dynamika przyzwyczajeń. Cz.III Formy indywidualizacji : 10. Model jednostki demokratycznej, 11. Opakowanie siebie, 12. Ślady siebie, wnioski
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Encyklopedia socjologii. Tom 1 : A-J. - Warszawa : Oficyna Naukowa, 1998. - 375,[1] s. ; 28 cm.
ISBN: 83-85505-41-7
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Encyklopedia socjologii. Tom 2 : K-N. - Warszawa : Oficyna Naukowa, 1999. - 355,[1] s. ; 28 cm.
ISBN: 83-85505-96-2
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Encyklopedia socjologii. Tom 3 : O-R. - Warszawa : Oficyna Naukowa, 2000. - 361 s. ; 29 cm.
ISBN: 83-88164-15-5
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Encyklopedia socjologii. Tom 4 : S-Ż. - Warszawa : Oficyna Naukowa, 2002. - 376,[2] s. ; 28 cm.
ISBN: 83-88164-61-9
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-922-532-0-5
Zawiera: 1. Etyka i sądy etyczne; 2. Argumentacja etyczna; 3. Prawo wobec moralności; 4. Kara śmierci; 5. Eutanazja; 6. Aborcja; 7. Legalizacja związków partnerskich; 8. Prawa zwierząt; 9. Posłuszeństwo i sumienie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 17 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88164-53-8
Cz.I Podstawy etyki: Moralność i natura ludzka; Egoizm relatywizm, konsekwencjalizm; Podstawy etyki. Cz.II W obronie humanizmu: Istoty ludzkie i osoby; Istoty ludzkie a inne zwierzęta; Ludzie i maszyny. Cz.III Śmierć i życie: Eutanazja - za i przeciw; Eutanazja - logika i praktyka; Aborcja; Etyka zawodowa Cz.IV Ideologia i wartości: Feminizm i maskulinizm; Wolność myśli i wypowiedzi; Prawica, lewica i Zieloni. Aneks: Prawa naturalne jako podstawa władzy państwowej Kontrowersje wokół eutanazji: przypadek modelowy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Terminus ; 6)
ISBN: 83-85505-49-0
Koneksje filozoficzne; Natura zachowania sensownego; Badania społeczne jako nauka; Umysł a społeczeństwo; Pojęcia a działania.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 1 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7459-081-5
Część pierwsza: Branża ochrony, 1. Rynek, 2. Zasoby, 3. Branża. Częśc druga: Branża na Sycylii 4. Korzenie, 5. Kartel, 6. Znaki firmowe. Część trzecia: Ochrona w praktyce 7. Rozwiązywanie sporów, 8. Rynki uporządkowane, 9. Rynki nieuporządkowane.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7459-073-0
1. Wstęp. Polska lustrowana, 2. Jak władza dzieli społeczeństwo: "my" i "oni", 3. Dyskretne formy wykluczenia prawnego, 4. Tajni współpracownicy UB/SB. Próba typologii przypadków, 5. Funkcjonariusze SB 1970-1989 - drogi awansu i modele kariery, 6. Funkcjonariusze służb specjalnych - beneficjenci systemu czy ofiary lustracji?, 7. Elity polityczne i piętno "agenta", 8. Osobowe Źródła Informacji - studia przypadków, 9. Lustracja w odbiorze społecznym, 10. Uczeni w pułapce lustracyjnego prawa, 11. Konkluzje.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
(Z prac Instytutu Badań Literackich / PAN)
ISBN: 83-88164-50-3
Cz.I Technika- ruch- informacja. Wiek XIX: komunikacja społeczna na progu audiowizualności. -Fotografia: Fotografia i malarstwo; Prawda w fotografii; Portret fotograficzny- duchowość i cielesność; Hiperrealizm. Kwestionowanie widzenia fotograficznego; Fotografia cyfrowa. -Przekazy audialne: radiofon; Radio adwokat; Radio bęben plemienny; Słuchowisko jako tekst słowno-dźwiękowy; Literatura foniczna jako potencjalny przedmiot badań literackich; Fonografia artystyczna; Audiosfera na przełomie stuleci; Wtórna oralność. -Film: Prawo zwierciadła; Człowiek i materia; Film ja ko powieść naszego wieku; Realizm i kreacja w filmie; Film kinowy w perspektywie audiowizualności; Dekonstrukcje widzenia; Film i antropologia. Osiąganie dystansu wobec audiowizualności. -Telewizja i wideo: Perspektywy telewizji; Telewizja i kształt potocznego świata; Słowo w telewizji; Narracja telewizyjna a film etnograficzny; Od teledysku do wideoklipu. Ewolucja idiomu klipowego; Wideo, czyli kontrolowanie iluzji wolności; Wprowadzenie do problematy ki sztuki wideo; Rozmowa ze Zbigniewem Rybaczyńskim. -Komputer i sieć: Technika przyszłości; Komputer: ma szyna i narządzie; DNA informacji; Drugi potop; Czy rzeczywistość wirtualna to odkrycie nowego świata?; Interaktywność gier komputerowych; Net art- nowe terytorium sztuki; Superkomputery i ewolucja. Cz.II: -Horyzont komunikacyjny. Próba diagnozy: Odmasowione środki przekazu; Sztuka i komunikacja: sygnały zmian sygnały zmian całej kultury; Sztuczne reje? Rozważania o świecie mediów elektronicznych i o innych światach; Obrazy reklamowe; Nowoczesna sztuka a świat reklamy; Sztuka multimediów; Hipertekst a "galaktyka Gutenberga Nowe środki masowego przekazu a przyszłość książki. -Triumf techniki nad kulturą?: Kultura i sprawiedliwość społeczna. Witkacy i Peiper wobec przemian cywilizacyjnych; Przemysł kulturalny; Masowy odbiorca; Współ czesne społeczeństwo technologiczne; Ukryte założenia i jawne interpretacje kultury masowej; Elektroniczna wioska; Precesja symularków; Ideologia maszyn: technika komputerowa; Przemiany mediów i zagrożenie kultury.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (3 egz.)
Book
In basket
(Z prac Instytutu Badań Literackich / PAN)
ISBN: 83-88164-89-9
Cz.I Technika- ruch- informacja. Wiek XIX: komunikacja społeczna na progu audiowizualności. -Fotografia: Fotografia i malarstwo; Prawda w fotografii; Portret fotograficzny- duchowość i cielesność; Hiperrealizm. Kwestionowanie widzenia fotograficznego; Fotografia cyfrowa. -Przekazy audialne: radiofon; Radio adwokat; Radio bęben plemienny; Słuchowisko jako tekst słowno-dźwiękowy; Literatura foniczna jako potencjalny przedmiot badań literackich; Fonografia artystyczna; Audiosfera na przełomie stuleci; Wtórna oralność. -Film: Prawo zwierciadła; Człowiek i materia; Film ja ko powieść naszego wieku; Realizm i kreacja w filmie; Film kinowy w perspektywie audiowizualności; Dekonstrukcje widzenia; Film i antropologia. Osiąganie dystansu wobec audiowizualności. -Telewizja i wideo: Perspektywy telewizji; Telewizja i kształt potocznego świata; Słowo w telewizji; Narracja telewizyjna a film etnograficzny; Od teledysku do wideoklipu. Ewolucja idiomu klipowego; Wideo, czyli kontrolowanie iluzji wolności; Wprowadzenie do problematy ki sztuki wideo; Rozmowa ze Zbigniewem Rybaczyńskim. -Komputer i sieć: Technika przyszłości; Komputer: ma szyna i narządzie; DNA informacji; Drugi potop; Czy rzeczywistość wirtualna to odkrycie nowego świata?; Interaktywność gier komputerowych; Net art- nowe terytorium sztuki; Superkomputery i ewolucja. Cz.II: -Horyzont komunikacyjny. Próba diagnozy: Odmasowione środki przekazu; Sztuka i komunikacja: sygnały zmian sygnały zmian całej kultury; Sztuczne reje? Rozważania o świecie mediów elektronicznych i o innych światach; Obrazy reklamowe; Nowoczesna sztuka a świat reklamy; Sztuka multimediów; Hipertekst a "galaktyka Gutenberga Nowe środki masowego przekazu a przyszłość książki. -Triumf techniki nad kulturą?: Kultura i sprawiedliwość społeczna. Witkacy i Peiper wobec przemian cywilizacyjnych; Przemysł kulturalny; Masowy odbiorca; Współ czesne społeczeństwo technologiczne; Ukryte założenia i jawne interpretacje kultury masowej; Elektroniczna wioska; Precesja symularków; Ideologia maszyn: technika komputerowa; Przemiany mediów i zagrożenie kultury.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Myśli Socjologicznej / przewodniczący komitetu red. Jerzy Szacki ; 6)
ISBN: 978-83-7459-041-9
1. Przemiot i zadania socjologii, 2. Społeczne zróżnicowanie i jego skutki, 3. Teoria nowoczesnego życia, 4. Podstawowe formy wzajemnego oddziaływania społecznego, 5. Formalne warunki uspołeczniania, 6. Indywidualność i społeczeństwo
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-85505-51-2
Tom 3. Dokumenty karne / red. Eleonora Zielińska (480,[1] s.); Tom 4. Rynek kapitałowy / Aleksander Chłopecki, Marcin Dyl (455 s.: tab.); Tom 6. Dokumenty karne. Część 2, Wybór tekstów z komentarzami / red. nauk. Eleonora Zielińska (653, [1] s.).
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-85505-52-0
Pierwsza dyrektywa Rady Wspólnot Europejskich z 9 marca 1968 (68/151/EWG) zmierzająca do zharmonizowania gwarancji, jakie są wymagane w państwach członkowskich od spółek, w znaczeniu art 58 ust 2 Traktatu, dla ochrony interesów zarówno wspólników, jak i osób trzecich; Komentarz do pierwszej dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich; Druga dyrektywa Rady Wspólnot Europejskich z 13 grudnia 1976 (Nr 77/91) zmierzająca do zharmonizowania gwarancji, jakie są wymagane w państwach członkowskich od spółek, w znaczeniu art 58 ust 2 Traktatu, dla ochrony interesów zarówno wspólników, jak i osób trzecich w zakresie tworzenia spółki akcyjnej, oraz utrzymania i zmian jej kapitału; Komentarz do drugiej dyrektywy Rady Wspólnot Eu¬ropejskich; Trzecia dyrektywa Rady Wspólnot Europejskich z 9 października 1978 (78/855/EWG) wydana na podstawie artykułu 54 ust 3 pkt g Traktatu, dotycząca łączenia się spółek akcyjnych; Szósta dyrektywa Rady Wspólnot Europejskich z 17 grudnia 1982 (82/891/EWG), wydana na podstawie artykułu 54 ust 3 pkt g Traktatu, dotycząca podziału spółek; Komentarz do trzeciej dyrektywy oraz do szóstej dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich; Jedenasta dyrektywa Rady Wspólnot Europejskich z 21 grudnia 1989 (89/666/EWG) dotycząca ogłaszania danych o oddziałach utworzonych w państwie członkowskim przez pewne typy spółek podlegające prawu innego państwa; Komentarz do jedenastej dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich; Dwunasta dyrektywa Rady Wspólnot Europejskich z 21 grudnia 1989 (89/667/EWG) w zakresie prawa spółek, dotycząca jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością; Komentarz do dwunastej dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich; Rozporządzenie Rady Wspólnot Europejskich Nr 2137/85 (EWG) z 25 lipca 1985 dotyczące Europejskiego Ugrupowania Interesów Gospodarczych (EUIG); Europejskie Ugrupowanie Interesów Gospodar¬czych Komentarz do Rozporządzenia Rady Wspólnot Europej¬skich Nr 2137/85 (EWG); Dyrektywa Rady Wspólnot Europejskich Nr 77/187 z 14 lutego 1977 w sprawie zbliżenia przepisów prawa państw członkowskich od¬noszących się do zabezpieczenia praw pracowniczych w przy¬padku przeniesienia przedsiębiorstw lub ich części; Komentarz do dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich nr 77/187; Komentarz do dyrektywy Rady Wspólnot Euro¬pejskich z 13 listopada 1989 (89/592/EWG); W poszukiwaniu nowych rozwiązań - koncepcja spółki europejskiej (Societas Europaea); Dyrektywa Rady Wspólnot Europejskich z 13 listopada 1989 (89/592/EWG) dotycząca harmonizowania przepisów odnoszących się do transakcji z wykorzystaniem informacji poufnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-85505-51-2
Cz. I Ekstradycja i inne formy współpracy międzynarodowej; Cz. II Ochrona świadków i osób współpracujących z wymiarem sprawiedliwości; Cz. III Ochrona interesów finansowych Wspólnot Europejskich; Cz. IV Przeciwdziała nie szerzeniu się rasizmu i ksenofobii; Cz. V Zwalcza nie handlu i wykorzystywania seksualnego dzieci; Cz. VI Zwalczanie handlu narkotykami.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again