4 results
Book
In basket
ISBN: 978-83-7614-361-3
Obecność krakowskich muzeów na portalu Wirtualne Muzea Małopolski. Pieniny a kreowanie marki turystycznej w cyberprzestrzeni. Nowe media jako narzędzie pracy reżysera widowisk masowych. Edukacyjna oferta on-line na przykładzie wybranych muzeów. Multi-kulti w sieci- próba analizy postaw polskich internautów wobec zagadnienia wielokulturowości. Strony internetowe śląskich muzeów w Polsce, Niemczech i Czechach- porównawcza analiza użyteczności.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7614-301-9 (AIK)
Zawiera: Cz. I O sztukach plastycznych: Edukacja plastyczna dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Inspiracje, metody, praktyka; Sztuka w życiu człowieka – dekoracja czy znak duchowości?; Idea wychowania przez sztukę/do sztuki a współczesne wychowanie plastyczne gimnazjalistów; Zagłada w obrazach – o „szkolnym” czytaniu ikonografii dotyczącej Holokaustu. Cz. II O sztukach muzycznych: dziecko w muzyce polskiej II połowy XX wieku; Muzyka i jej wychowawcze oraz edukacyjne oddziaływanie na dzieci w wieku szkolnym; Teatr muzyczny jako miejsce wychowania teatralnego dzieci w wieku przedszkolnym na przykładzie działalności Opery Śląskiej; Wychowanie muzyczno-ruchowe wobec mediomorfozy człowieka. Cz. III O sztukach literackich: Dylematy metodologii, teorii i zorientowanych na artyzm/mistrzostwo – pisarskich praktyk humanistów; Wybrane formy terapii kreatywnej wspierające procesy leczenia osób z różnych grup wiekowych; Kształtowanie świadomości metaforycznej uczniów klas I-III jako element edukacji literackiej; Edukacyjna rola obrazka dewocyjnego w kontekście walki ideologicznej o kształt kultury religijnej w Polsce po II wojnie światowej; Co (wy)myśli animator kultury o współczesnym nauczaniu? O metodycznych, dydaktycznych i twórczych inspiracjach w animacji kultury; Priorytety studenckie w obszarze edukacji literackiej podczas praktycznych działań pozalekcyjnych; Edukacja mądrościowa a edukacja artystyczna; Tomik poetycki – szansa na zintegrowane zajęcia artystyczne. Cz. IV O sztukach teatralnych: Kultura ludowa w edukacji teatralnej na przykładzie działalności Teatru Węgajty; Drama jako aktywizująca metoda pracy z dzieckiem w wieku wczesnoszkolnym wpływająca na twórczość artystyczną oraz wzrost kompetencji emocjonalnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7614-313-2 (AIK)
Zawiera: Część I. preliminaria: 1. Neuronauka poznawcza, 2. Neuroprawo. Pola zastosowań, 3. Pytania metateoretyczne, Część II. Rekonstrukcja obrazu człowieka w prawie cywilnym: Osoba fizyczna a człowiek, Model podejmowania decyzji, czyli teoria oświadczeń woli, 3. Wady oświadczenia woli, 4. W poszukiwaniu podstaw teorii oświadczenia woli; teoria działania Rudolfa von Iheringa, 6. Psychologiczne podstawy teorii działania. Część III. Człowiek z perspektywy neuronauki poznawczej: 1. Wprowadzenie, 2. Trylogia psychiczna, 3. Model(e ) podejmowania decyzji. Część IV. Ku nowej teorii oświadczeń woli: 1. Wprowadzenie, 2. Model konsumenta. Analiza pojęciowa, 3. Perspektywy wypracowania nowej teorii oświadczeń woli.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
Book
In basket
(Humanitas. Studia Kulturoznawcze : badania, wprowadzenia, monografie, źródła - pod red. Andrzej Gielarowski ; Instytut Kulturoznawstwa WSFP "Ignatianum")
ISBN: 978-83-7614-235-7 (AIK)
Część 1 Nowe media wobec społeczeństwa, literatury, sztuki oraz obrazu człowieka utrwalonego w dziełach: 1. Nowe media wobec jednostki i społeczeństwa; 2. Smakosze kultury. Pomiędzy przeszczepem a artystycznym doświadczeniem. Przeobrażenia figury ciała ludzkiego w sztuce XX i XXI wieku pod wpływem mediów; 3. Kulturowe konsekwencje konwergencji mediów. Literatura i sztuka. Część 2 Kino wobec nowych mediów: 1. Kino w nowej rzeczywistości kulturowej; 2. Zmiany obrazu filmowego pod wpływem nowych mediów; 3. Kino wobec właściwości nowych mediów; Część 3 Teatr i nowe media: specyfika i wzajemne zależności: 1. Teatr wobec nowych mediów; 2. Teatr w przestrzeni wirtualnej; Część 4 Polski system medialny i jego ewolucja: 1. Polski system medialny i j jego ewolucja; 2. Początki mediów w Polsce i ich rozwój w perspektywie historycznej; 3. Współczesny polski system medialny - struktura, determinanty, perspektywy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (1 egz.)
Czytelnia
No availability information: sygn. 316.77
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again