13 results
Book
In basket
ISBN: 83-7322-476-9
Cz. I Podstawy teoretyczne przystosowania zawodowego i ich praktyczne wykorzystanie do tworzenia narzędzi badawczych oraz diagnozy. Cz. II Kwestionariusz do Badania Funkcjonowania Zawodowego Kadry Kierowniczej. Cz. III Kwestionariusz Samooceny Charakterologicznej. Cz. IV Kwestionariusz do Badania Orientacji Zawodowej. Cz. V Osobowościowe wyznaczniki efektywności poszukiwania pracy w regionie łódzkim (przegląd, analiza i ocena)
przydatności). Cz.VI Wnioski i rekomendacje
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 331 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7378-236-5
Kluczowe znaczenie kompetencji społeczno-psychologicznych we współczesnych koncepcjach i praktyce systemów edukacji ekonomistów i menedżerów. O potrzebie nowej filozofii edukacyjnej. Kompetencje człowieka - tradycja i współczesność. Kompetencje społeczne we współczesnej psychologii i teorii zarządzania. Przegląd wybranych podejść i problemów. Badania nad kompetencjami menedżerów. Przegląd problemów i kierunków. Właściwości psychologiczne i poziom kompetencji społecznych a formy aktywności studentów oraz ich motywacje do edukacji psychologicznej. Synteza badań. Kompetencje społeczne menedżerów i osób bezrobotnych. Własne badania porównawcze z lat 1996-2004. Model kształcenia kompetencji społeczno-psychologicznych u studentów uczelni ekonomiczno-menedżerskich. Wybrane aspekty rozwijania kompetencji społeczno-psychologicznych. Kierunki dalszych badań w zakresie kompetencji społeczno-psychologicznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
Metody badania pracy / Barbara Baraniak. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2009. - 205 s. : rys.; tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-61408-68-0
1. Praca jako kategoria naukowa: Źródła pracy; Praca jako kategoria poznawcza; Interdyscyplinarny charakter pracy- wybrane problemy; Praca zawodowa; 2. Zawód jako kategoria naukowa: Geneza zawodu; Zawód w ujęciu poznawczym; Interdyscyplinarne rozumienie zawodu- wybrane problemy; 3. Klasyfikacje, kwalifikacje i kompetencje zawodowe: Klasyfikacje zawodów i specjalności jako narzędzie edukacji i rynku pracy; Kwalifikacje jako kategorie opisujące zawód i proces pracy; Kompetencje- ich rozumienie i znaczenie dla pracy zawodowej człowieka; 4. Metody badania pracy w interdyscyplinarnym układzie: Rodowód badania pracy; Metodologia nauk- rozumienie, struktura i zakres; Metodologia nauk w nurcie naukoznawczym; Psychologia procesów poznawczych (epistemologicznych); Metodologia nauk w nurcie badawczym; 5. Przyszłość metod badania pracy: Teorie motywacji wyznacznikiem współczesnych tendencji badania pracy; Teoria kompleksowego zarządzania organizacją (TQM- Total Quality Menagement) kryterium badania pracy; Zarządzanie zasobami ludzkimi współczesnym trendem; Menadżerment kadrowy przyszłością badania pracy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-64788-49-9
Wprowadzenie; 1. Charakterystyka cechy profesjologii; 2. Zawód i praca jako podstawowe warunki profesjonalnego rozwoju człowieka; 3. Profesjonalna praca człowieka; 4. Teoretyczne podstawy profesjologii; 5. Typy i metody naukowych badań profesjologii; 6. Warunki profesjonalnego rozwoju; 7. Proces profesjonalnego rozwoju; 8. Wyniki profesjonalnego rozwoju; 9. Metody stymulacji profesjonalnego rozwoju; 10. Wybrane wyniki badań profesjonalnego rozwoju; 11. Pomocniczy słownik profesjologii ; 12. Test ćwiczeniowy KMC 2016 - poznaj profesjologię.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 331 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN: 978-83-7526-682-5
1. Przygotowania: Obecny status modelu ROI- problemy i tendencje rozwoju; Planowanie pracy; 2. Wdrażanie modelu ROI: Gromadzenie danych; Izolowanie efektów programu szkoleniowego; Przekształcenie efektów programu w wartości pieniężne; Kwalifikacja i kalkulacja kosztów programu; Obliczanie zwrotu z inwestycji; Informowanie o wynikach; Prognozowanie wskaźnika ROI; 3. Praktyczne czynniki wdrażania modelu ROI: Przekształcenia organizacyjne; Rozwijanie zasobów wewnętrznych i pozyskiwanie pomocy kierownictwa; 4. Utrwalenie procesów: Trwałe wdrożenie modelu ROI w firmie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
Authority data
Menedżerowie - zawód - badanie (hasło przedmiotowe)
Authority data
Authority data
Authority data
Zawód - badanie (hasło przedmiotowe)
Authority data
Zawód - psychologia - badanie (hasło przedmiotowe)
Authority data
Authority data
Ekonomiści - zawód - badanie (hasło przedmiotowe)
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again