7 results
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-60747-78-0
Zawiera: 1. Definiowanie i porównywanie psychoterapii: model integracyjny: Czym jest psychoterapia, Rola teorii; Elementy wspólne; Procesy prowadzące do zmiany; Wstępna integracja procesów prowadzących do zmiany Treść terapii; Przypadek pani C.; Kluczowe terminy; Sugestie dotyczące dodatkowych lektur. 2. Terapie psychoanalityczne: Sylwetka Zygmunta Freuda; Teoria osobowości; Teoria psychopatologii; Teoria procesów terapeutycznych; Treść terapii; Relacja terapeutyczna; Praktyka psychoanalizy; Główna alternatywa: psychoterapia psychoanalityczna; Skuteczność terapii psychoanalitycznych; Krytyka psychoanalizy; Psychoanalityczna analiza przypadku pani C.; Kierunki dalszego rozwoju. 3. Terapie psychodynamiczne: Freud i jego następcy; Terapia adlerowska; Psychologia ego Teoria relacji z obiektem; Krótkoterminowa terapia psychodynamiczna; Skuteczność terapii psychodynamicznych; Krytyka terapii psychodynamicznych; Adlerowska analiza przypadku pani C.; Kierunki dalszego rozwoju. 4. Terapie egzystencjalne: Sylwetki trzech pierwszych terapeutów egzystencjalnych; Teoria osobowości; Teoria psychopatologii; Teoria procesów terapeutycznych; Treść terapii; Relacja terapeutyczna; Strona praktyczna terapii egzystencjalnej; Krótkoterminowa terapia egzystencjalna; Główne alternatywy: terapia egzystencjalno-humanistyczna, logoterapia, terapia zorientowana na rzeczywistość; Skuteczność terapii egzystencjalnej; Krytyka terapii egzystencjalnej; Analiza egzystencjalna przypadku pani C.; Kierunki dalszego rozwoju. 5. Terapia skoncentrowana na osobie: Sylwetka Carla Rogersa; Główna alternatywa: wywiad motywujący; Skuteczność terapii skoncentrowanej na osobie. 6. Terapia Gestalt i terapie oparte na doświadczeniu: Sylwetka Fritza Perlsa; Strona praktyczna terapii Gestalt. 7. Terapie interpersonalne: Sylwetka Erica Berne’a; Teoria osobowości w TA; Strona praktyczna analizy transakcyjnej. 8. Terapie ekspozycyjne i zanurzające: Krótko o terapiach ekspozycyjnych i zanurzających; Terapia implozywna; Terapia ekspozycyjna; EMDR 288. 9. Terapie behawioralne: Terapia behawioralna; Przeciwwarunkowanie; Sterowanie uwarunkowaniami; Modyfikacja poznawczo-behawioralna; 10. Terapie poznawcze: Sylwetka Alberta Ellisa; Teoria osobowości w REBT; Sylwetka Aarona Becka; 11. Terapie systemowe: Kontekst terapii kontekstowych; Terapia komunikacyjna/strategiczna; Terapia strukturalna; Terapia systemów rodzinnych Bowena; 12. Terapie uwzględniające różnice związane z płcią i kulturą: Czynniki społeczno-polityczne; Terapia feministyczna; Psychoterapia dla mężczyzn; Terapia uwzględniająca różnice kulturowe; Krytyka terapii uwzględniającej różnice płci i kultury; Feministyczna analiza przypadku pani C.. 13. Terapiekonstruktywistyczne: skoncentrowane na rozwiązaniu i narracyjne: Zarys konstrukcji teorii i terapii; Terapia skoncentrowana na rozwiązaniu; Terapia narracyjna; Skuteczność terapii konstruktywistycznych. 14. Terapie integracyjne i eklektyczne: Motywy integracji; Techniczny eklektyzm czy integracja teoretyczna?; Integracyjna terapia psychodynamiczno-behawioralna; Terapia multimodalna; Krótkoterminowa terapia integracyjna i eklektyczna; 15. Wnioski płynące z porównań: w stronę terapii transteoretycznej: Perspektywy rozwojowe; Model transteoretyczny; Procesy prowadzące do zmiany; Stadia zmiany; Poziomy zmian. 16. Przyszłość psychoterapii: Studium delfickie; Dwanaście kierunków przyszłości.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Psychiatria i Psychoterapia / Uniwersytet Jagielloński)
ISBN: 978-83-233-4452-0
Zawiera: Część I. Początek terapii poznawczej. 1. Wstęp. Część II. Techniki. 2. Wywoływanie myśli; 3. Ocena i weryfikacja myśli; 4. Ocena założeń i zasad; 5. Przetwarzanie informacji i błędy logiczne; 6. Modyfikacja procesu podejmowania decyzji; 7. Reakcja na natrętne myśli i ich ocena; 8. Modyfikacja zmartwień i ruminacji; 9. Spojrzenie z perspektywy; 10. Określanie i modyfikacja schematów; 11. Techniki regulacji emocjonalnej. Część III. Konkretne zastosowania. 12. Analiza i kwestionowanie zniekształceń poznawczych; 13. Modyfikacja potrzeby aprobaty; 14. Kwestionowanie samokrytycyzmu; 15. Radzenie sobie ze złością; 16. Uwagi końcowe.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-233-1923-8
Zawiera: Wstęp. Część I: Teoria i metateoria terapii poznawczej: Rozdział 1: Teoria: Wczesna faza rozwoju teorii poznawczej; Formalne stanowisko teorii poznawczej; Kierunki i problemy teoretyczne; Kierunki przyszłego rozwoju. Rozdział II: Metateoria: Natura teorii; Przyczyny; Natura funkcji poznawczych; Procesy poznawcze jako pomost pomiędzy teorią a praktyką kliniczną; Wnioski. Rozdział III: Poznawcza mediacja skutków zachowania: Konflikty dotyczące czasu wystąpienia skutków zachowania; Funkcje poznawcze a mediacja skutków zachowania; Wnioski. Część II: Terapia poznawcza i integracja psychoterapii: Rozdział IV: Analiza ideologii integracyjnej: Problemy ideologii integracyjnej; rozwiązania proponowane przez terapię poznawczą; Wnioski. Rozdział V: Terapia poznawcza jako teoria integrująca praktykę kliniczną: Rola teorii; Kryteria teorii naukowej; Terapia poznawcza i integracja teoretyczna; Wnioski. Część III: Terapia poznawcza jako terapia integrująca: przykłady z teorii i praktyki klinicznej: Rozdział VI: Zaburzenie z napadami paniki: zbieżność teorii warunkowania i teorii poznawczej: Zaburzenie z napadami paniki w ujęciu teorii warunkowania i teorii poznawczej; Zbieżność teoretycznego modelu warunkowania i modelu poznawczego; Ku unifikacji psychologicznej teorii zaburzenia z napadami paniki; Rozdział VII: Schizofrenia i inne zaburzenia psychotyczne: Diagnoza idiograficzna: Wykorzystanie badań podstawowych w psychologii: Przykład reaktancji psychologicznej; Dystansowanie się lub spojrzenie z perspektywy; Poznawcza zawartość treściowa i przetwarzanie informacji; Kontekst interpersonalny; Koncentrowanie się na emocjach; Wyrażane emocje i stres interpersonalny; Skupienie uwagi na obrazie samego siebie; Walidacja ekologiczna; Empiryczny status metod terapii poznawczej: Przegląd badań. Epilog. Bibliografia. Indeks.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Psychiatria i Psychoterapia / Uniwersytet Jagielloński)
ISBN: 978-83-233-4347-9
Zawiera: Rozdział 1. Czym jest schizofrenia? Rozdział 2. Dowody na skuteczne metody leczenia schizofrenii; Rozdział 3. Wczesna interwencja; Rozdział 4. Relacja terapeutyczna; Rozdział 5. Diagnoza; Rozdział 6. Indywidualne opracowanie przypadku i planowanie terapii; Rozdział 7. Zapoznanie pacjenta z terapią; Rozdział 8. Psychoedukacja i normalizacja; Rozdział 9. Opracowanie przypadku i praca nad urojeniami; Rozdział 10. Opracowanie przypadku i praca nad omamami; Rozdział 11. Zakłócenia myśli, zjawiska owładnięcia i zaburzenia toku myślenia; Rozdział 12. Objawy negatywne; Rozdział 13. Zaburzenia współwystępujące; Rozdział 14. Zapobieganie nawrotom i zakończenie terapii; Rozdział 15. Trudności w terapii; Dodatek 1. Skala oceny zdrowia populacyjnego; Dodatek 2. Skala oceny objawów psychotycznych; Dodatek 3. Skala oceny terapii poznawczej z osobami psychotycznymi; Dodatek 4. Ulotki informacyjne; Na czym polega problem? Terapia poznawcza psychozy? Rozumienie głosów; Rozumienie tego, co myślą inni; Znalezienie motywacji; Dodatek 5. Karta opracowania przypadku i dzienniczki; Dodatek 5.1. Karta opracowania przypadku; Dodatek 5.2. Dzienniczek przekonań odnoszących; Dodatek 5.3. Dzienniczek rozgłaszania myśli; Dodatek 5.4. Dzienniczek głosów lub wizji; Bibliografia. Indeks.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7489-688-7
Zawiera: Wprowadzenie; R. 1 Terapia schematów w pracy z dziećmi i młodzieżą – podstawowe zagadnienia: psychorozwojowe aspekty terapii schematów; Model terapii schematów; Model trybów w pracy z dziećmi i młodzieżą; Cechy szczególne terapii schematów uwarunkowane wiekiem pacjenta; Dostępność terapii schematów. R. 2 Terapia schematów w przypadku niemowląt i małych dzieci: Specyficzne zadania i kwestie rozwojowe, potencjalne kryzysy, konflikty i traumy z perspektywy terapii schematów; Mężczyzna w roli ojca z perspektywy terapii schematów; Diagnoza, psychoedukacja i terapia zaburzeń regulacji w terapii schematów; Podsumowanie. R. 3 terapia schematów w przypadku dzieci w wieku przedszkolnym: Specyficzne zadania i kwestie rozwojowe, potencjalne kryzysy, konflikty i traumy z perspektywy terapii schematów; Diagnoza, psychoedukacja i leczenie w duchu terapii schematów; Terapia schematów w praktyce: kształtowanie relacji i strategie terapii odpowiednio do wieku dziecka; opis przypadku: wyniki diagnozy oraz postępowanie terapeutyczne; Podsumowanie. R. 4 Terapia schematów w przypadku dzieci w wieku szkolnym: Specyficzne dla wieku szkolnego zadania rozwojowe i konflikty; Koncepcje diagnozy dzieci szkolnych w terapii schematów; Terapia schematów w praktyce: kształtowanie relacji terapeutycznej i strategie terapii odpowiednie do wieku dziecka; Podsumowanie. R. 5 Terapia schematów w przypadku nastolatków: Specyficzne dla okresu dojrzewania zadania i kwestie rozwojowe, potencjalne kryzysy, konflikty i traumy oraz ich wpływ na rozwój poznawczy; Diagnoza, psychoedukacja i leczenie w duchu terapii schematów; Terapia schematów w praktyce: kształtowanie relacji terapeutycznej i strategie terapeutyczne odpowiednie do wieku pacjenta; Podsumowanie. R. 6 terapia schematów w przypadku młodych dorosłych: Specyficzne zadania i kwestie rozwojowe, potencjalne kryzysy, konflikty i traumy z perspektywy terapii schematów; Diagnoza, psychoedukacja oraz leczenie i obraz kliniczny najczęstszych zaburzeń według terapii schematów; Terapia schematów w praktyce: strategie terapeutyczne, kształtowanie relacji terapeutycznej i techniki odpowiednie do wieku pacjenta; Podsumowanie. R. 7 Techniki terapeutyczne w pracy z dziećmi i młodzieżą: Uwagi wstępne: motywacja dzieci i młodzieży do terapii; Praca z trybami: podstawowe elementy, materiały i pomoce; Budowanie relacji terapeutycznej jako zasadniczy element terapii schematów; Empatyczna konfrontacja; Zorientowana na tryby terapia przez zabawę; praca z historiami; psychoedukacja; Wykorzystanie obrazków, rysunków i innych technik twórczych w pracy nad schematami i trybami; Praca z trybami przy użyciu krzeseł; Praca z trybami przy użyciu lalek (marionetek, pacynek, kukiełek) i innych figur; Budowanie „wewnętrznego domu”; Praca wyobrażeniowa; Karty przypominające i podobne pomoce; Zadania domowe; Podsumowanie i wskazówki dotyczące leczenia poszczególnych technik. R. 8 Praca z rodzicami pacjenta w ramach terapii schematów: Sposoby pracy z rodzicami; Perspektywy rozwoju systemowej terapii schematów; Konstelacje trybów i aktywowanie się trybów w systemie; Rola terapeuty wobec rodziców: relacja terapeutyczna na trudnym polu pomiędzy poradnictwem, coachingiem, udzielaniem wskazówek i terapią; Diagnozowanie schematów i trybów rodziców pacjenta; psychoedukacja oparta na wyjaśnieniach i rysunkach; Interwencje stosowane w pracy ze schematami i z trybami; Opis przypadku: stosowanie różnych interwencji w praktyce; Podsumowanie. R. 9 terapia schematów a wniosek o terapię: Informacje na temat objawów; Informacje na temat pacjenta i zaburzenia; Orzeczenie dotyczące stanu psychicznego pacjenta w momencie składania wniosku; Orzeczenie dotyczące chorób somatycznych; Analiza zachowań pacjenta i warunków sprzyjających rozwinięciu się zaburzenia; Diagnoza; Cele terapii i rokowanie; plan leczenia uwzględniający techniki terapii schematów; Podsumowanie. R. 10 terapia schematów dzieci i młodzieży – rozwijające się podejście: Krajowe i międzynarodowe grupy robocze; Doskonalenie zawodowe terapeutów; terapia schematów w kształceniu terapeutów dzieci i młodzieży.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7489-799-0
Zawiera: Część 1 Konceptualizacja przypadku: Rozdział 1: Podstawowe zagadnienia: 1.1. Nieadaptacyjne schematy; 1.2. Potrzeby pacjentów; 1.3. Radzenie sobie ze schematem; 1.4. Model trybów schematów; 1.5. Często zadawane pytania. Rozdział 2: Pojęcie trybów: 2.1. Przegląd trybów schematów; 2.2. Konceptualizacja przypadku w ramach modelu trybów; 2.3. Specyficzne modele trybów dla różnych zaburzeń osobowości; 2.4. Często zadawane pytania. Rozdział 3 Omówienie modelu trybów z pacjentem: 3.1. Planowanie terapii z użyciem modelu trybów; 3.2. Często zadawane pytania. Część 2 Terapia: Rozdział 4 Ogólny zarys terapii: 4.1. Cele terapii w przypadku poszczególnych trybów; 4.2. Techniki terapeutyczne; 4.3. Relacja terapeutyczna; 4.4. Często zadawane pytania. Rozdział 5 Przezwyciężanie trybów radzenia sobie: 5.1. Relacja terapeutyczna: 5.2. Techniki poznawcze; 5.3. Techniki skoncentrowane na emocjach; 5.4. Techniki behawioralne; 5.5. Często zadawane pytania. Rozdział 6 Leczenie trybu Wrażliwego Dziecka: 6.1. Ograniczone powtórne rodzicielstwo w relacji terapeutycznej; 6.2. Techniki poznawcze; 6.3. Techniki skoncentrowane na emocjach; 6.4. Techniki behawioralne; 6.5. Często zadawane pytania. Rozdział 7 Leczenie trybów Złoszczącego się Dziecka i Impulsywnego Dziecka: 7.1. Relacja terapeutyczna; 7.2. Techniki poznawcze; 7.3. Techniki skoncentrowane na emocjach; 7.4. Techniki behawioralne; 7.5. Często zadawane pytania. Rozdział 8 Leczenie nieadaptacyjnych trybów rodzicielskich: 8.1. Relacja terapeutyczna; 8.2. Techniki poznawcze; 8.3. Techniki skoncentrowane na emocjach; 8.4. Techniki behawioralne; 8.5. Często zadawane pytania. Rozdział 9 Wzmacnianie trybu Zdrowego Dorosłego: 9.1. Relacja terapeutyczna; 9.2. Techniki poznawcze; 9.3. Techniki skoncentrowane na emocjach; 9.4. Techniki behawioralne; 9.5. Zakończenie terapii; 9.6. Często zadawane pytania. Bibliografia. Indeks haseł.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
Book
In basket
(Psychiatria i Psychoterapia / Uniwersytet Jagielloński)
ISBN: 978-83-233-3775-1
Zawiera: Wstęp. 1. Tło historyczne; 2. Podstawowe pojęcia; 3. Proces terapeutyczny; 4. Przed spotkaniem; 5. Postawa terapeutyczna i współpraca terapeutyczna; 6. Zgłoszenie i wywiad diagnostyczny; 7. Notatki, etyka i tajemnica zawodowa; 8. Organizacja kolejnych sesji; 9. Prace domowe; 10. Techniki; 11. Zakończenie terapii; 12. Postawa i cechy terapeuty; 13. Poznawcza terapia rodzinna. Zakończenie. Piśmiennictwo.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again