52 results
No cover
Book
In basket
Co trzeba wiedzieć o reklamie / Bogusław Kwarciak. - Wyd.2 rozsz. - Kraków : Profesjonalna Szkoła Biznesu, 1999. - 291,[13] s. : rys., tab. ; 21 cm.
(Biblioteka Menedżera)
ISBN: 83-85441-43-3
Dlaczego reklama? Co to jest reklama; Przekonywanie klienta; Emocje w reklamie; Nadawca w reklamie; Tworzenie reklamy; Styl-prawdziwa siła reklamy; Czy reklama powinna być oryginalna; Slogan dźwignią reklamy; W mediach i poza mediami; Reklama i my; Kłamstwo w reklamie; Reklama z importu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 659 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Menedżera)
ISBN: 83-85441-43-3
Dlaczego reklama? Co to jest reklama; Przekonywanie klienta; Emocje w reklamie; Nadawca w reklamie; Tworzenie reklamy; Styl-prawdziwa siła reklamy; Czy reklama powinna być oryginalna; Slogan dźwignią reklamy; W mediach i poza mediami; Reklama i my; Kłamstwo w reklamie; Reklama z importu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 659 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7556-347-4
1. Komunikacja marketingowa skierowana do kobiet a uwarunkowania społeczno-ekonomiczne; 2. Komunikacja marketingowa skierowana do kobiet - wstęp do gender marketingu ; 3. Efektywna sprzedaż i obsługa klienta skierowane do kobiet.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7383-458-3
1. Świat wokół nas, czyli o warunkach, w jakich żyjemy; 2. Młody rynek, czyli o potencjale konsumenckim dzieci i młodzieży; 3. Rozwój konsumentów, czyli o zmianach postępujących z wiekiem; 4. Socjalizacja konsumenta, czyli skąd dzieci wiedzą, jak robić zakupy; 5. Reklama i inne działania promocyjne, czyli jak marketerzy wpływają na konsumenta; 6. Reklama dla młodych konsumentów, czyli o tworzeniu reklam i ich odbiorze przez najmłodszych; 7. Społeczne oddziaływanie reklamy, czyli o wpływie niezamierzonym; 8. Co i komu wolno, czyli o zasadach działalności reklamowej; 9. Interwencja, czyli co jeszcze można zrobić.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7326-481-6
1. Uwarunkowania telewizyjnej reklamy kierowanej do dzieci. Uzasadnienie przedmiotu badań, 2. Miedzy nadawcą a dzieckiem- adresatem i odbiorcą, 3. Programowanie odbioru treści reklamy, 4. Dziecko jako odbiorca reklamy. Przedstawienie badań
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 659 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 659 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-64788-00-0
1. Portale społecznościowe- substytut czy uzupełnienie realnej wspólnoty; 2. Obecność instytucji kultury w mediach społecznościowych; 3. Kształtowanie postaw poprzez percepcje treści w Internecie- refleksja etyczna; 4. Refleksja nad edukacja w kontekście problematyki multitaskingu; 5. Obecność organizacji społecznej w sieci jako ważny element budowania zaufania i wzmacniania wizerunku; 6. Współczesne miasto płaszczyzną komunikacji i współdziałania różnosektorowych podmiotów; 7. Czy marketing wirusowy w sieci wymaga kontrowersji? O motywach szokujących w reklamach; 8. Shockvertising w służbie bezdomnym. Negatywne emocje jako narzędzia reklam społecznych; 9. Infens Irretitus; 10. System propagandowy Korei Północnej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Człowiek i społeczeństwo / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; red. Elżbieta Piechorowska ; Tom 21)
ISBN: 83-232-1350-X
1. Psychologiczne problemy społecznej reklamy, 2. "Marketing wartości społecznych" jako metafora społecznej perswazji na przykładzie akcji prośrodowiskowych, 3. Czy możliwy jest "marketing wartości społecznych", 4. Rola mediów, jako rynku przedstawiania cech gości, w przyciąganiu turystów, 5. Znaczenie doboru wartości w tworzeniu skutecznego przekazu reklamowego, 6. Moda jako instrument rozpowszechniania wartości?, 7. "Tytus Andronkus". Teatr, film czy widowisko z wartości?, 8. Przedsiębiorczość jako realizacja pożądanych wartości społecznych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88508-33-4
R.I Semiotyka jako metoda odczytywania ukrytych znaczeń. R.II Mit w świetle wybranych teorii. R.III Reklama jako element kultury. R.IV Mitologiczna struktura reklam. R.V Symbolika i mity związane z rodziną. R.VI Nowy komercyjny charakter Świąt. R.VII Adam i Ewa , Raj i jabłko-czyli to co religijne.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 659 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 659 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-233-2336-5
1. Dziedziny perswazji: Wprowadzenie, 2. Mierzenie podstaw: Techniki pomiaru tego co nieobserwowalne, 3. Działanie na podstawie odczuć: Kiedy i w jaki sposób postawy kierują zachowaniem, 4. Działania i postawy: Teoria dysonansu poznawczego, 5. Myśleć czy nie myśleć: Badając dwie drogi perswazji, 6. Perswazyjność utworów narracyjnych, 7. Zasady wpływu interpersonalnego. 8. Wywieranie wpływu i perswazja w małych grupach, 9. Czy przekazy organizmu, przyjaciół, lekarza i mediów kształtują zachowania zdrowotne?, 10. Środki masowego przekazu i perswazja polityczna, 11. Zmienianie uprzedzeń: Wpływ perswazji na ukryte i jawne przejawy tendencyjności rasowej, 12. Psychologia reklamy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
Book
In basket
(Psychologia w monografiach naukowych / red. Jan Strelau, Dariusz Doliński ; T. 11)
ISBN: 978-83-7489-225-4
1. Procesy kategoryzacji i pamięci w konstruowaniu rzeczywistości; 2. Pojęciowa struktura reklamy; 3. Spójność pojęciowa a struktura i pamięć reklam; 4. Stabilność reklamy prasowej jako kategorii; 5. Pojęciowa struktura reklamy a spostrzeganie zysków i strat w świetle teorii perspektywy; 6. Sieci emocjonalne w kontrolowaniu procesów poznawczych w reklamie; ?. Rola reklamy we wstecznym kształtowaniu pamięci
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 659 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88856-51-0
1. Argumentowanie i zmiana postaw, 2. Reklama kontrowersyjna i jej skuteczność, 3. Podatność na wpływ sprzedawców a umiejscowienie poczucia kontroli, 4. Reklama pod progowa - mity, fakty i badania, 5. Oddziaływanie werbalnymi i niewerbalnymi bodźcami podprogowymi a tworze nie się postaw, 6. Wiedza o manipulacji a jej skuteczność, 7. Uwaga mimowolna a proces komunikacji marketingowej, 8. Odbiór reklam zawierających schemat dziecięcości, 9. Skuteczność reklamy zewnętrznej - poszukiwaniu wskaźników, 10. Wybrane czynniki skuteczności działań medialnych PR, 11. Public relations wobec kryzysu - test profesjonalizmu, 12. Korzyści i ich prezentacja w różnych mediach reklamy
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 659 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 659 (1 egz.)
Book
In basket
Psychologia ekonomiczna / red. Tadeusz Tyszka. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004. - 613 s. : rys., wykresy ; 24 cm.
ISBN: 83-89120-90-9
Cz.I Ogólna: R.1 Psychologia i ekonomia; R.2 Problem racjonalności podmiotów ekonomicznych; R.3 Percepcja działań ekonomicznych; R.4 Oczekiwania ekonomiczne i zachowania inwestycyjne; R.5 Własność i posiadanie; R.6 Psychologia pieniądza; R.7 Ekonomiczne przesłanki i efekty dobrostanu psychicznego; R.8 Dylematy społeczne; R.9 W jaki sposób nabywamy pojęcia i wartości ekonomiczne. Cz.II Szczegółowa: R.10 Przedsiębiorczość i podejmowa nie ryzyka; R.11 Finanse behawioralne; R.12 Psychologiczne podstawy marketingu; R.13 Reklama i jej wpływ na zakupy; R.14 Zachowania konsumenckie; R.15 Negocjacje; R.16 Podatki; R.17 Oszczędzanie; R.18 Hazard.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.6 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-87256-58-7
1.Psychologiczne aspekty kontaktu sprzedawcy z klientem, 2.Mechanizmy podejmowania decyzji konsumenckich, 3.Psychologia oddziaływania reklamy, 4.Negocjacje handlowe, 5.Dziecko jako konsument, 6.Etyka w marketingu
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86605-32-2
Wprowadzenie do psychologii konsumenta i reklamy; Modele psychologiczne zachowania się konsumenta; Percepcyjno-decyzyjne aspekty zachowania się konsumenta; Wpływ emocji i motywacji na percepcję reklamy; Osobowość konsumenta a reklama; Satysfakcja konsumenta Postawy konsumenta a reklama; Reklama jako komunikacja perswazyjna; Zachowanie konsumenta w grupie; Wpływ kultury na zachowanie konsumenta.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 659 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 659 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-60186-55-8
1. Wprowadzenie do psychologii i socjologi konsumenta, 2. Procesy informacyjne (uwaga, spostrzeganie, kategoryzacja), 3. Procesy pamięci i uczenia się konsumenta, 4. Procesy podejmowania deczyji konsumenckich, 5. Procesy emocjonalne i motywacyjne konsumenta, 6. Osobowość konsumenta, 7. Satysfakcja konsumenta, 8. Postawy konsumenta a reklama, 9. Reklama jako komunikacja perswazyjna, 10. Zachowanie konsumenta w grupie, 11. Wpływ kultury na zachowanie konsumenta
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 330 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7318-739-9
1. Psychologia mediów, 2. Włączyć, posłuchać, wyłączyć, 3. Telewizja i afekt - emocjonalne oddziaływanie mediów, 4. Informacje i opinie - poznawcze oddziaływanie mediów, 5. Przemoc, zachowanie prospołeczne i reklama - oddziaływanie mediów na zachowanie, 6. Wyniki badań psychologii mediów
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Menedżera)
ISBN: 83-85441-97-5
Marketing - reklama - psychologia; Reklama - psycho- logia negocjacji i przekonywania; Podbić umysł klienta Między nadawcą a odbiorcą reklamy; Psychologia komuni- katu reklamowego, czyli strategia podboju klienta; Psychologia w tworzeniu reklamy, czyli jak przygotować broń na klienta; człowiek sterowany.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 659 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Menedżera)
ISBN: 83-85441-97-5
Marketing - reklama - psychologia; Reklama - psycho- logia negocjacji i przekonywania; Podbić umysł klienta Między nadawcą a odbiorcą reklamy; Psychologia komuni- katu reklamowego, czyli strategia podboju klienta; Psychologia w tworzeniu reklamy, czyli jak przygotować broń na klienta; człowiek sterowany.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 659 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 659 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Menedżera)
R.1 Marketing - reklama - psychologia, R.2 Reklama - psychologia negocjacji i przekonywania, R.3 Podbić umysł klienta, R.4 Między nadawcą a odbiorca reklamy, R.5 Psychologia komunikatu reklamowego, czyli strategia podboju klienta, R.6 Psychologia w tworzeniu reklamy, czyli jak przygotować broń na klienta, R.7 Człowiek sterowany?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 659 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Psychologia reklamy / Dariusz Doliński. - Wrocław : Agencja Reklamowa "Aida", 1999. - 197 s. : rys. ; 21 cm.
(Biblioteka Aidy)
ISBN: 83-909346-0-4
Krótka historia reklamy; Możliwości i ograniczenia reklamy; Skuteczność reklamy; Procesy poznawcze, czyli kiedy zauważamy i zapamiętujemy reklamę; Człowiek w reklamie; Kiedy klient kupuje?; Krótka historia psy- chologii.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 659 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again