31 results
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-83275-23-3
1. Identyfikacja firmy - system komunikatów wizualnych, 2. Komunikacja wizualna, 3. Komunikat wizualny, jego styl i elementy składowe, 4. Elementy tożsamości wizualnej firmy - identyfikacja, 5. Przykłady ćwiczeń i warsztatów dla studentów z zakresu komunikacji wizualnej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 659 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 659 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-264-0170-1
1. To nie thriller, lecz rzeczywistość. 2. Zapobiegawczy plan komunikacji kryzysowej. 3. Wizerunek jako część strategii korporacyjnej. 4. Katastrofy. 5. Dynamika kryzysu finansowego. 6. Oszustwa. 7. Restrukturyzacja i reorganizacja. 8. Różnorodność wyzwań stojących przed światowym sektorem. 9. Zła prasa i jak sobie z nią radzić. 10. Nic nie zastąpi treningu medialnego. 11. Jak zarząd może pogorszyć sytuację. 12. Dni sądu. 13. Komunikacja w czasie kryzysów związanych ze środowiskiem. 14. Komunikacja kryzysowa i internet. 15. Bariery organizacyjne przy zarządzaniu kryzysem i public affairs. 16. Menedżerowie cyklu. 17. Listy kontrolne komunikacji kryzysowej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 659 (1 egz.)
Book
In basket
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
ISBN: 978-83-7246-831-4
1. Public relations na tle procesów komunikacji społecznej - podstawowe pojęcia i zależności, 2. Rynkowe zachowania konsumentów - istota i uwarunkowania, 3. Metodyka badań nad podatnością konsumentów na oddziaływania komunikacyjne występujące w public relations., 4. Narzędzia PR i wrażliwość komunikacyjna jako czynniki kształtujące zachowania rynkowe polskich konsumentów, 5. Ocena komunikacyjnej wrażliwości konsumentów w świetle zaprojektowanej skali pomiarowej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 659 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 659 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1514-2
1. Definicja kreatywności, 2. Kreatywność: kilka mitów okazuje się nieprawdą, 3. Proces kreatywny, 4. Myślenie typu "zielone światło" techniki kreatywne, 5. Myślenie typu "zielone światło": burza mózgów, 6. Myślenie typu "czerwone światło": ocena pomysłów, 7. Kreatywność ni e jest tylko na potrzeby sesji zdjęciowych, 8. Przeszkody dla kreatywności, 9. Jednostka kreatywna, 10. Organizacja kreatywna, 11. Kłamstwa, przeklęte kłamstwa i antypropaganda, 12. Przyszłość kreatywności, 13. Ceremonia
rozdania nagród, 14.Chcesz się dowiedzieć więcej?
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 659 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 659 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7251-979-5
1. Koncepcja i podstawowe poglądy na reputację firmy, 2. Tworzenie wizerunku i reputacji firmy, 3. Zarządzanie reputacją firmy, 4. Marketing reputacji firmy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 659 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7252-119-0
R.1 Tożsamość i wizerunek- koncepcja i znaczenie: Poję cie tożsamości i wizerunek; Różnice między tożsamo ścią a wizerunek firmy; Wizerunek firmy a autowizeru nek konsumenta; Znaczenie dobrego wizerunku firmy. R.2 Adresaci wizerunku firmy: Wewnętrzni adresaci wize runku; Zewnętrzni adresaci wizerunku. R.3 Wyróżniki tożsamości przedsiębiortswa: Znaczenie wyróżników tożsamości; Ogólne kryteria wyboru wyróżni ków; Trwałość i zmienność wyróżnkiów; Przykładowe roz wiązania. R.4 Tożsamość i wizerunek firmy a startegie marketin gowe. R.5 Zarządzanie wizerunkiem firmy w czasie: Etapy roz woju wizerunku; Etapy zmian i dylematy z tym związane. R.6 Badanie wizerunku firmy: Ogólne zasady i cele ba dań; Wybór kryteriów pomiaru; Dynamika pozycji i konku rencyjnej a częstotliwość pomiaru wizerunku; Źródła pozyskiwania informacji o kryteriach pomiaru wizerunku firmy; Obiekty odniesienia; Metody i techniki badań wi zerunku.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88544-34-9
1. Public relations a komunikacja, marketing i reklama polityczna, 2. Public relations a czarny PR i propaganda, 3. Wizerunek a wizerunek medialny, 4. Rynek medialny w Polsce, 5. Public relations a dziennikarstwo, 6. Warsztat pracy specjalisty PR, 7. Prasowe narzędzia specjalisty PR, 8. Publikacje firmowe, 9. Wydarzenia medialne, 10. Etykieta w kontaktach public relations, 11. Współpraca z mediami elektronicznymi, 12. Interent a public relations, 13. Pomiar efektów public relations
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 659 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 659 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-16228-3
1. Podstawowe narzędzia; 2. Strategia; 3. Druk; 4. Kampania; 5. Tagline; 6. Tworzenie strategii i pomysłów; 7. TV; 8. Ambient; 9. Interaktywność; 10. Tekst reklamowy; 11. Radio; 12. Komunikacja zintegrowana; 13. Realizacja; 14. Prezentacja i sprzedaż własnej pracy; 15. Portfolio studenta; 16. Wnioski.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 659 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7205-241-7
Public relations jako istotny element funkcjonowania przedsiębiorstwa; Wewnętrzna i zewnętrzna funkcja public relations; Wizerunek i tożsamość przedsiębiorstwa; Środki językowe jako czynniki komunikacji przedsiębiorstwa z otoczeniem; Reklama w służbie public relations; Wykorzystanie mass mediów w budowaniu pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa; Kontakty instytucjonalne z dziennikarzami oraz organizacja imprez specjalnych; Human relations; Reakcja na krytykę oraz zarządzanie sytuacją kryzysową elementem budowania wizerunku firmy; Sponsoring jako narzędzie public relations; Targi jako narzędzie public relations; Lobbing; Organizacyjne aspekty działań public relations; Kształtowanie wizerunku państwa.
Book
In basket
Public relations / Ewa Małgorzata Cenker. - Wyd.3 rozszerz. - Poznań : Wyższa Szkoła Bankowa, 2007. - 265 s. : rys., tab., wykr. ; 24 cm.
ISBN: 83-7205-241-7
Public relations jako istotny element funkcjonowania przedsiębiorstwa; Wewnętrzna i zewnętrzna funkcja public relations; Wizerunek i tożsamość przedsiębiorstwa; Środki językowe jako czynniki komunikacji przedsiębiorstwa z otoczeniem; Reklama w służbie public relations; Wykorzystanie mass mediów w budowaniu pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa; Kontakty instytucjonalne z dziennikarzami oraz organizacja imprez specjalnych; Human relations; Reakcja na krytykę oraz zarządzanie sytuacją kryzysową elementem budowania wizerunku firmy; Sponsoring jako narzędzie public relations; Targi jako narzędzie public relations; Lobbing; Organizacyjne aspekty działań public relations; Kształtowanie wizerunku państwa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 659 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 659 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-1706-5
1. Istota public relations, 2. Cel public relations, 3. W organizacji, 4. Poza organizacją, 5. Komunikacja, 6. Badania, planowanie i ocena, 7. Klienci, 8. Marketing, 9. Sprawy publiczne, 10. Relacje ze społecznością lokalną, 11. Media, 12. Globalne public relations, 13. Profesja public relations, 14. Przyszłość
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 659 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 659 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87256-65-X
R.1 Wstęp do public relations; R.2 Funkcje public relations; R.3 Instrumenty public relations; R.4 Kampania public relations; R.5 Etyka i zawód public relations.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 659 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 659 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Public Relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem / Krystyna Wojcik. - Wyd. 3 zm. i rozsz. - Warszawa : PLACET, 2005. - 927 s. ; 24 cm.
ISBN: 83-85428-98-4
Cz. I Istota, funkcje, organizowanie działalności PR: 1. Istota public relations, 2. Motywy prowadzenia działalności public relations dawniej i dziś, 3. Organizowanie działalności public realtions - rozwiązania, kadry. Cz. II Fazy przedrealizacyjne w procesie public relations: 4. Analiza stanu wyjściowego, 5. Programowanie, planowanie. Cz. III Realizacja programów public relations: 6. Skuteczne komunikowanie warunkiem realizacji programów public relations, 7. Kształtowanie ważniejszych instrumentów PR. Wykorzystywanie prostych rezerw tworzenia wizerunku, 8. Oddziaływanie na ważniejsze części otoczenia. 9. Public relations organizacji różnego typu, 10. Kontrola powykonawcza w procesie public relations. Cz. IV Public realtions wśród naukowych dyscyplin i badań za granicą i w Polsce
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 659 (3 egz.)
No cover
Book
In basket
Public Relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem / Krystyna Wojcik. - Wyd. 4 zm. i rozszerz. - Warszawa : PLACET, 2009. - 957 s. : rys., tab. ; 24 cm.
ISBN: 83-85428-98-4
Cz. I Istota, funkcje, organizowanie działalności PR: 1. Istota public relations, 2. Motywy prowadzenia działalności public relations dawniej i dziś, 3. Organizowanie działalności public realtions - rozwiązania, kadry. Cz. II Fazy przedrealizacyjne w procesie public relations: 4. Analiza stanu wyjściowego, 5. Programowanie, planowanie. Cz. III Realizacja programów public relations: 6. Skuteczne komunikowanie warunkiem realizacji programów public relations, 7. Kształtowanie ważniejszych instrumentów PR. Wykorzystywanie prostych rezerw tworzenia wizerunku, 8. Oddziaływanie na ważniejsze części otoczenia. 9. Public relations organizacji różnego typu, 10. Kontrola powykonawcza w procesie public relations. Cz. IV Public realtions wśród naukowych dyscyplin i badań za granicą i w Polsce
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 659 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88667-21-1
Cz.I Ewolucja: 1.Czym są public relations?; 2.Ewolucja public relations. Cz.II Walidacja: 3.Opinia publiczna; 4.Etyka; 5.Bada nia; 6.Prawo. Cz.III Aktywacja: 7.Komunikacja; 8.Zarządzanie; 9.Za rządzanie kryzysami; 10.Zintegrowana komunikacja mar ketingowa. Cz.IV Realizacja: 11.Pisanie w public relations; 12.Pisanie "dla oka" i "dla ducha"; 13.Public rela tions a Internet. Cz.V Publiczność: 14.Media drukowane; 15.Media elektro niczne; 16.Pracownicy; 17.Wielokulturowe społeczności a public relations; 18.Rząd; 19.Konsumenci i inwesto rzy. Cz.VI Przyszłość: 20.Złoty wiek.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 659 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 659 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-60197-29-6
R.1 Geneza public relations; R.2 Public relations a pojęcia pokrewne; R.3 Opinia publiczna jako proces komunikacji międzygrupowej; R.4 Psychospołeczne elementy opinii publicznej; R.5 Public relations w praktycznej działalności organizacji
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 659 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 659 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-87658-90-1
I: Public relations - zagadnienia poznawcze. Współczesny kryzys wizerunku. Kulturowe uwarunkowania public relations - wybrane aspekty. Paradygmaty public relations - wiedza, komunikowanie się czy wizerunek. O nieprawdziwości informacji. Uwagi o czarnym PR w świetle arty. 14. Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dziennikarstwo a public relations. Cechy wspólne i różnice na przykładzie czasopism o zdrowiu. Idealny PR-menedżer. Oczekiwania dziennikarzy wobec przedstawicieli branży public relations w świetle badań empirycznych. Członkostwo w Unii Europejskiej a public relations polskiej administracji podatkowej. Konstytucyjne podstawy prawa prasowego i wolności wypowiedzi. Domniemanie niewinności a informacja prasowa o wyroku zapadłym w procesie karnym. Komunikacja czy manipulacja? Partyzancki lobbying i wątpliwe praktyki public relations w Polsce. Manipulacje przy "czwartej władzy". Razem czy osobno? Wstęp do porównania niektórych aspektów etyki dziennikarskiej oraz etyki public relations w świetle wybranych kodeksów etyki zawodowej. Wolność słowa a prawnokarna ochrona dobrego imienia osób i podmiotów zbiorowych. Wpływ wizerunku kraju pochodzenia produktu na decyzje zakupu polskich konsumentów. Etyka a public relations - poszukiwanie tożsamości i budowanie wizerunku. Public relations a integracja Polski z Unią Europejską. Portret polskiego środowiska specjalistów PR, czyli kobiety są z promocji a mężczyźni z zarządów. II: Samorządy i państwo. Znaczenie wizerunku w procesie kreowania przewagi konkurencyjnej Wrocławia. Rzecznik prasowy instytucji samorządowych. Wskazówki praktyczne. Public relations a działalność jednostek samorządu terytorialnego. Podstawy prawne public relations w samorządzie terytorialnym. Portal "Wirtualna stolica" jako narzędzie dialogu z mieszkańcami. Wykorzystanie Internetu w procesie komunikacji społecznej (mieszkańcy a gmina). Wybory parlamentarne - PR, ordynacja i samorząd. Public relations w gminach jako podmiotach non profit - obszary adaptacji instrumentów. Rola public relations w kształtowaniu wizerunku państw. Zasoby public relations "pomarańczowej rewolucji" na Ukrainie. Komunikowanie perswazyjne w polityce. Problem efektywności. Istota public relations w polityce. Informacja jako strategiczny zasób społeczeństwa. Medialny wizerunek współczesnego terroryzmu. PR w samorządzie. Drzwi szeroko otwarte. Shrek jako promocja liberalizmu? III: Uczelnie wyższe i edukacja. Działalność public relations szkoły wyższej w opinii studentów Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Promocja i kształtowanie wizerunku jednostek akademickich. Jaki znak twój? Historia tożsamości wizualnej Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Analiza działań wyższych uczelni w Polsce w zakresie Internet public relations. Szkoła on-line - wizerunek szkoły w Internecie. Czynniki determinujące wizerunek uczelni wśród studentów. Wizerunek biblioteki uniwersyteckiej w mediach w okresie zmian. Biuro Karier w kształtowaniu wizerunku uczelni na przykładzie Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. e-learning jako czynnik budowania wizerunku szkoły wyższej. Edukacyjne public relations: efektywność działań. Media relations w procesie kształtowania wizerunku uczelni wyższych. Komunikowanie wewnętrzne w uczelniach wyższych na przykładzie Wydziału Ekonomiczno-Rolniczego SGGW.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 659 (1 egz.)
Book
In basket
Public relations w teorii i praktyce / red. Beata Ociepka. - Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, 2002. - 148 s. : rys., tabl. ; 23 cm.
ISBN: 83-229-2218-3
R.I Wizerunek (image) polityka- teoria i praktyka: Wizerunek- próby zdefiniowania; Badania rynku; Wypracowanie własnego stylu; Przyswajanie ograniczone; Wizerunek jako produkt; W cieniu lidera; Rola mediów; Elementy sukcesu; Elementy porażki; Kształtowanie wizerunku w Polsce. R.II Public relations w sytuacjach kryzysowych: Czym są kryzysy; Zarządzanie sytuacją kryzysową; Współpraca z mediami w sytuacjach kryzysowych- komunikacja kryzy sowa; Prawo i etyka a sytuacje kryzysowe; Zakończenie. R.III Public relations jako forma komunikowania w gminie: Cele polityki informacyjnej w gminie; Instrumenty polityki informacyjnej; Rola mediów; Public relations jako forma komunikowania w administracji publicznej; Studium przypadku- Głogów. R.IV Public relations na rzecz Drezna: Wprowadzenie; Podstawy prawne; Struktura oraz organizacja Biura Prasowego i Public Relations; Współpraca z mediami jako główne zadanie Działu Informacji Wewnętrznej; Dział Public Relations; Spotkania ponad podziałami- Dział Współpracy z Zagranicą; Podsumowanie. R.V Radio w relacjach samorządu terytorialnego z media mi: Radio jako środek przekazu; Radio a społeczności lokalne; Radio lokalne- warunki rozwoju; Polski rynek radiofonii koncesjonowanej w ostatnim pełnym roku wykonywania pierwszych koncesji; Radio społeczne- szansa dla samodzielnych rozgłośni lokalnych; Radio formatowe R.VI Public relations w kasach chorych: Współpraca z mediami; Wydawnictwa kas chorych; Komunikowanie wewnętrzne a budowanie wizerunku kas chorych; Organizacja imprez.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 659 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 659 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Public relations : moda czy konieczność? Teoria i praktyka / Ewa Pluta. - Warszawa : TWIGGER, 2001. - 219 s. : tab., wykr. ; 21 cm.
ISBN: 83-85946-94-2
Tożsamość organizacji - podstawa realizowanych PR, Program public relations - teoria i praktyka, Public ralations w Polsce i na świecie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 659 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 659 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-87658-41-3
R.1 Teoretyczne podstawy public relations: Pojęcie public relations; Public relations w procesie komunikacji marketingowej; Public relations a inne dyscypliny; Analiza otoczenia organizacji w aspekcie działań public relations; Public relations w strukturze organizacyjnej; Procedura public relations; Bariery stosowania public relations; Wymierne i niewymierne efekty public relations; Pomiar efektów public relations; Ochrona wizerunku firmy i menedżera; Kodeks etyczny public relations. R.2 Wybrane sfery zadaniowe public relations: Kryzys i jego implikacje; Media relations (komunikacja ze środkami masowego przekazu); Drzwi otwarte; Sponsoring - skuteczne narzędzie public relations; Inwestor relations; Public participation; Internal relations. R.3 Studia przypadków oraz opracowania do pracy własnej: Adam Małysz - fenomen polskiego sponsoringu; Delphi; Johnson & Johnson - zarządzanie sytuacją kryzysową; Kryzys w firmie Coca-Cola; Kryzys we współczesnej przedsiębiorstwie; Special event firmy Tchibo - "Moda na Kawę"; Filmowe wyzwanie dla public relations w Polsce; Kryzys w firmie Winiary S.A. i jego implikacje dla branży; Jak rodził się orzeł?; ICN Polfa Rzeszów S.A. - komunikacja wewnętrzna.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 659 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again