13 results
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-15885-9
1. Ja w stanie oblężenia; 2. Od romantycznej do nowoczesnej wizji Ja; 3. Społeczne nasycenie i zaludnione Ja; 4. Prawda w kłopotach; 5. Wyłanianie się ponowoczesnej kultury; 6. Od Ja do relacji; 7. Kolaż nowoczesnego życia; 8. Samoodnowa i szczerość; 9. Rozliczenia i względność
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.6 (1 egz.)
Book
In basket
Psychologia człowieka dorosłego : ciągłość - zmiana - integracja / Piotr K. Oleś. - Wyd. 1 - 2 dodruk - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2015. - 356 s. : rys., tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-01-18112-3
Zawiera: Wstęp. Rozdział 1. Dorosłość – zarys zagadnień, założenia: 1.1. Granice dorosłości; 1.2.W kierunku zdefiniowania dorosłości; 1.3.Rozwój człowieka dorosłego; 1.4. Czas w życiu człowieka; 1.5. Charakter zmian na przestrzeni życia; 1.6. Procesy asymilacji i akomodacji; 1.7. Zmiana a model rozwoju; 1.8. Modele rozwoju człowieka dorosłego; 1.9. Ciągłość i zmiana według psychologii biegu życia; 1.10. Podstawowe założenia. Rozdział 2. Wyzwania życia dorosłego: 2.1. Dorosłość – w aspekcie zysków i strat; 2.2. Specyfika wieku średniego; 2.3. Wczesne propozycje teoretyczne a współczesne wyzwania; 2.4. Postrzeganie punktualności zadań i zdarzeń; 2.5. Normatywność i punktualność a przemiany kulturowe; 2.6. Ważniejsze trendy rozwojowe; 2.7. Czas i perspektywa temporalna; 2.8. Kontrola i optymalizacja rozwoju w biegu życia; 2.9. Znaczenie przemian emocjonalnych; 2.10. Czy myślenie pomaga w adaptacji do zmian?; 2.11. Znaczenie niektórych wydarzeń. Rozdział 3. Zmiany osobowości w okresie życia dorosłego: 3.1. Zmiana osobowości; 3.2. Zmiany osobowości na przestrzeni życia: geneza i znaczenie; 3.3. Zmiany struktury osobowości – perspektywa teorii cech; 3.4. Zmiany charakterystycznych przystosowań; 3.5. Zmiany systemu znaczeń osobistych i autonarracji; 3.6. Co wiemy, a czego nie wiemy o zmianach osobowości. Rozdział 4. Specyfika przemian w biegu życia: 4.1. Tożsamość – wyzwanie u progu dorosłości; 4.2. Wczesna dorosłość – wybór celów i procesy optymalizacji; 4.3. Selekcja–optymalizacja–kompensacja we wczesnej i średniej dorosłości; 4.4. Późna dorosłość i starość – znaczenie kompensacji; 4.5. Starość: śmierć i żałoba. Rozdział 5. Przełom połowy życia: 5.1. Zmiany w połowie życia: kryzys, przełom, czy przejście?; 5.2. Kryzys połowy życia; 5.3. Kryzys połowy życia – mit, czy prawda?; 5.4. Teorie zjawiska; 5.5. Niektóre weryfikacje empiryczne; 5.6. O co chodzi w kryzysie połowy życia. Rozdział 6. Nietypowe zjawiska w biegu życia: 6.1. Trudna dorosłość?; 6.2. Syndrom Paula Gauguina; 6.3. Choroba i starość– zjawiska pozytywne? Rozdział 7. Dojrzałość – mądrość – bilans życia: 7.1. Dojrzałość osobowości; 7.2. Mądrość; 7.3. Bilans życia. Rozdział 8. Satysfakcja i sens życia: 8.1. Satysfakcja z życia i jej wyznaczniki; 8.2. Satysfakcja, czy sens?. Rozdział 9. Osobowość w procesie rozwoju: 9.1. Osobowość – zmiana – rozwój; 9.2. Kierunki i ogólne tendencje w rozwoju osobowości; 9.3. Rozwój osobowości – aspekty temporalne i strukturalne. Zakończenie. Bibliografia. Indeks osób. Indeks rzeczowy. Wykaz ramek. Wykaz rysunków i tabel.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-16554-3
1. Dorosłość- zarys zagadnień, założenia; 2. Wyzwania życia dorosłego; 3. Zmiany osobowości w okresie życia dorosłego; 4. Specyfika przemian w biegu życia; 5. Przełom połowy życia; 6. Nietypowe zjawiska w biegu życia; 7. Dojrzałość- mądrość- bilans życia; 8. Satysfakcja i sens życia; 9. Osobowość w procesie rozwoju.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (2 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7251-634-0
1. Historyczne korzenie i okresy rozwoju psychologii osobowości, 2. Kontrowersje wokół psychologii osobowości, 3. Człowiek jako podmiot i jego właściwości - teorie cech, 4. Człowiek jako podmiot i jego właściwości - leksykalno-statystyczne podejście do interpretacji cech osobowości, 5. Kontrowersje wokół teorii cech - sytuacjonalizm a teorie cech, 6. Podmiot kształtowany w procesie adaptacji - od natury biologicznej ku naturze kreowanej przez kulturę, 7. Właściwości natury i jej sposób spełniania się w interakcji z otoczeniem - sięgając ku przeszłości, która wciąż ma znaczenie. Ewolucja a podstawą osobowości, 8. Podmiot i jego potrzeby a formy adaptacji do społeczności i kultury, 9. Człowiek jako podmiot w interakcji z innym - teorie relacji z obiektem, 10. Człowiek jako podmiot w procesie adaptacji i rozwoju własnego potencjału - ku odkrywaniu własnej tożsamości, 11. Człowiek jako podmiot działający i samoregulujący - aktywistyczno-regulacyjne teorie osobowości, 12. Od spełnienia potrzeb i doświadczanie siebie ku tworzeniu własnej tożsamości w interakcji, 13. Człowiek jako podmiot odkrywający sens - egzystencjalna psychologia osobowości. W stronę podmiot osobowego, 14. Autorska propozycja personalistycznej interpretacji osobowości
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
Book
In basket
(Wykłady z psychologii / red. nauk. Jerzy Brzeziński ; Tom 10)
ISBN: 83-7369-003-4
1. Źródła, na których wyrosła psychologia różnic indywidualnych. 2. Podstawowe kategorie służące do opisu różnic indywidualnych. 3. Determinanty różnic indywidualnych: dziedziczność i środowisko; 4. Inteligencja: definicje; Struktura i procesy poznawcze; 5. Mechanizmy poznawcze i biologiczne leżące u podstaw inteligencji; 6. Rola adaptacyjna inteligencji w życiu codziennym; 7. Osobowość jako zespół cech: od Allporta do modelu wielkiej piątki: Gordon Allport - inicjator teorii osobowości opartych na pojęciu cechy; 16-Czynnikowy model osobowości w ujściu Raymonda Cattella; Leksykalne badania nad strukturą osobowości; Psychometryczne badania nad strukturą osobowości w ramach modelu PMO. 8.Teorie temperamentu koncentrujące się na dziecku: Interakcyjna teoria temperamentu Thomasa i Ches; Rozwojowy model temperamentu; Koncepcja temperamentu zahamowanego i niezahamowanego; Behawioralno-genetyczna teoria temperamentu. 9. Teorie temperamentu skoncentrowane na człowieku dorosłym: Teoria PEN - koncepcja trzech superczynników w ujęciu Eysencka; Teoria poszukiwania doznań; Psychologiczny model temperamentu; Regulacyjna teoria temperamentu. 10. Funkcjonalne znaczenie temperamentu i rola specyficznych dla niego mechanizmów biologicznych uczestniczących w regulacji wartości stymulacyjnej i zachowań; 11. Style jako konstrukty psychologiczne podkreślające istnienie różnic indywidualnych w sposobach funkcjonowania człowieka
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (1 egz.)
Book
In basket
Psychologia różnic indywidualnych / Jan Strelau. - Wyd. 2 rozszerz. [2 dodruk]. - Warszawa : SCHOLAR Wydaw. Naukowe, 2009. - 378 s. : rys., tab. ; 24 cm.
(Wykłady z psychologii / red. nauk. Jerzy Brzeziński ; Tom 10)
ISBN: 978-83-7383-209-1
1. Źródła, na których wyrosła psychologia różnic indywidualnych. 2. Podstawowe kategorie służące do opisu różnic indywidualnych. 3. Determinanty różnic indywidualnych: dziedziczność i środowisko; 4. Inteligencja: definicje; Struktura i procesy poznawcze; 5. Mechanizmy poznawcze i biologiczne leżące u podstaw inteligencji; 6. Rola adaptacyjna inteligencji w życiu codziennym; 7. Osobowość jako zespół cech: od Allporta do modelu wielkiej piątki: Gordon Allport - inicjator teorii osobowości opartych na pojęciu cechy; 16-Czynnikowy model osobowości w ujściu Raymonda Cattella; Leksykalne badania nad strukturą osobowości; Psychometryczne badania nad strukturą osobowości w ramach modelu PMO. 8.Teorie temperamentu koncentrujące się na dziecku: Interakcyjna teoria temperamentu Thomasa i Ches; Rozwojowy model temperamentu; Koncepcja temperamentu zahamowanego i niezahamowanego; Behawioralno-genetyczna teoria temperamentu. 9. Teorie temperamentu skoncentrowane na człowieku dorosłym: Teoria PEN - koncepcja trzech superczynników w ujęciu Eysencka; Teoria poszukiwania doznań; Psychologiczny model temperamentu; Regulacyjna teoria temperamentu. 10. Funkcjonalne znaczenie temperamentu i rola specyficznych dla niego mechanizmów biologicznych uczestniczących w regulacji wartości stymulacyjnej i zachowań; 11. Style jako konstrukty psychologiczne podkreślające istnienie różnic indywidualnych w sposobach funkcjonowania człowieka
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-64788-01-7
1.Pojęcia podstawowe; 2. Istota i kategorie różnic indywidualnych; 3. Teorie różnic indywidualnych; 4. Biologiczne różnice indywidualne; 5. Temperamentalne różnice indywidualne; 6. Kulturowe różnice indywidualne; 7. Intelektualne różnice indywidualne; 8. Emocjonalne i uczuciowe różnice indywidualne; 9. Osobowościowe różnice indywidualne; 10. Profesjonalne różnice indywidualne; 11. Indywidualne różnice w działaniu; 12. Indywidualne różnice w mądrości; 13. Rozwojowe różnice indywidualne; 14. Indywidualne różnice w stylach życia; 15. Wskazania dla nauczycieli akademickich wynikające z indywidualnych różnic cech studentów; 16. Samoocena i ocena indywidualnych różnic cech studentek pedagogiki- wyniki badań; 17. Biomedyczne różnice indywidualne- ujęcie syntetyczne; 18. Twórczy rozwój zdolności i uzdolnień człowieka.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 159.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
5. Odzwierciedlenie stosunku do rzeczywistości: emocje: Ogólna charakterystyka i podział emocji; Fizjologiczne mechanizmy emocji i ich wyrazu; Badanie procesu emocjonalnego; Rozwój emocji i ich szczegółowa charakterystyka; 6. Działanie jednostki w świecie otaczającym: Aktywność osobnika; Źródła aktywności; Od działania instynktowego do działania świadomego; Działanie ludzkie; Determinanty przebiegu i skuteczność działania; 7. Kształtowanie się i funkcjonowanie doświadczenia indywidualnego: Doświadczenie indywidualne i jego fizjologiczne mechanizmy; Zapamiętywanie; Pamiętanie- zapominanie; Odpamiętywanie; Automatyzacja doświadczenia; 8. Osobowość: Zagadnienie osobowości i teorie osobowości; Osobowość i jej struktura; Szczegółowa charakterystyka osobowości; Geneza osobowości i różnice indywidualne
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Wprowadzenie do psychologii osobowości / Piotr K. Oleś. - Wyd. 3 - 6 dodruk - Warszawa : SCHOLAR Wydaw. Naukowe, 2018. - 478, [2] s. : rys.; tab. ; 24 cm.
(Wykłady z psychologii / red. nauk. Jerzy Brzeziński ; Tom 11)
ISBN: 978-83-7383-383-8
Zawiera: R. 1 Na czym polega specyfika nauki o osobowości? Wprowadzenie: Czym jest psychologia osobowości?; Czym jest osobowość?; Główne kontrowersje wokół osobowości; Jak poznajemy osobowość?; Jak budowane są teorie osobowości?; Kryteria oceny nauki o osobowości jako teorii naukowej; Na jakich metaforach można oprzeć naukę o osobowości?; Podsumowanie; Podstawowe pojęcia. Cz. I Motywacja świadoma czy nieświadoma R. 2 Co steruje osobowością? Nieświadomość indywidualna i zbiorowa: popędy i nieświadomość indywidualna: psychoanaliza Zygmunta Freuda; Archetypy i nieświadomość zbiorowa – psychologia analityczna Carla G. Junga; Podstawowe pojęcia. R. 3 Co warunkuje odniesienie do świata? Odzwierciedlenie relacji i struktura Ja: Kontakty z ludźmi pochodną wczesnych relacji: teorie relacji z obiektem’; Tworzenie się i funkcje struktury Ja: psychodynamiczna teoria Ja; Empiryczne weryfikacje; Poza teorie psychodynamiczne: teoria przywiązania; Podsumowanie; Podstawowe pojęcia. R. 4 Co wpływa na aktywność człowieka? Lęk i autonomia ego: Obrona przed lękiem: neopsychoanaliza; W kierunku autonomii jednostki: teorie ego; Podsumowanie; Podstawowe pojęcia. R. 6 W kierunku świadomej motywacji: potrzeby i cele: Personologia Henry’ego A. Murraya; Świadome cele – psychologia indywidualna Alfreda Adlera; Podsumowanie; Podstawowe pojęcia. Cz. II CO decyduje o zachowaniu: osoba czy sytuacja R. 6 Struktura osobowości: cechy indywidualne czy wspólne?: Unikalność jednostki – teoria Gordona W. Allporta; W kierunku koncepcji cech wspólnych; O podobieństwie ludzi – teoria cech Raymonda B. Cattella; Podsumowanie; Podstawowe pojęcia. R. 7 Ile jest wymiarów osobowości: trzy czy pięć?: Cechy jako uwarunkowane biologicznie: teoria Hansa J. Eysencka; Teoria wielkiej piątki; Gigantyczna trójka czy wielka piątka? Kryteria podstawowych wymiarów osobowości; Podsumowanie; Podstawowe pojęcia. R. 8 Jak kształtuje się osobowość: od uczenia się do poznania: Behawioryzm jako źródło inspiracji; Społeczne teorie uczenia się; W kierunku poznawczej nauki o osobowości; Podsumowanie; Podstawowe pojęcia. R. 9 Co decyduje o regulacji zachowania: przekonanie o własnej skuteczności czy złożony system Ja?: Społeczno-poznawcza teoria Alberta Bandury; Poznawcza teoria Ja; Podsumowanie; Podstawowe pojęcia. R. 10 Podsumowanie kontrowersji „osoba-sytuacja”: Próby przezwyciężenia kontrowersji „osoba-sytuacja”; Spójność i zmienność zachowania: alternatywne wyjaśnienia; Podsumowanie kontrowersji; Podstawowe pojęcia. Cz. III Jaki program realizuje człowiek w czasie: biologiczny czy intencjonalny? R. 11 Program gatunkowy czy indywidualny? Socjobiologia i psychologia humanistyczna: Jak program biologiczny determinuje osobowość – socjobiologia; Jak człowiek realizuje program indywidualny – psychologia humanistyczna; programy wspólne i indywidualne – podsumowanie; Podstawowe pojęcia. R. 12 Co decyduje o ukierunkowaniu dążeń: sens życia czy treść opowieści?: Psychologia egzystencjalna; Psychologia narracyjna: co znaczą historie tworzone przez ludzi?; W kierunku podsumowania: sens czy historia?; Podsumowanie trzeciej kontrowersji: programy biologiczne czy intencjonalne; Podstawowe pojęcia. R. 13 Perspektywa integracji nauki o osobowości: Kilka uwag o biologicznych podstawach osobowości; Dojrzałość osobowości i zdrowie psychiczne – różne ujęcia; Rozmaitość założeń, wielość ujęć, bogactwo interpretacji – siła czy słabość nauki o osobowości?; Jak uprawiać naukę o osobowości – zakres poznania czy metodologiczna precyzja?; W kierunku założeń metasystemowych w psychologii osobowości; Integracja nauki o osobowości?; Podsumowanie: status i perspektywy; Podstawowe pojęcia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
Book
In basket
Wprowadzenie do psychologii osobowości / Piotr K. Oleś. - Wyd. 3. - Warszawa : SCHOLAR Wydaw. Naukowe, 2009. - 478, [2] s. : rys.; tab. ; 24 cm.
(Wykłady z psychologii / red. nauk. Jerzy Brzeziński ; Tom 11)
ISBN: 978-83-7383-383-8
Na czym polega specyfika nauki o osobowości; 1. Motywacja świadoma czy nieświadoma: Co steruje osobowością? Nieświadomość indywidualna i zbiorowa; Co warunkuje odniesienie do świata? Odzwierciedlone relacje i struktura Ja; Co wpływa na aktywność człowieka? Leki i autonomia ego; W kierunku świadomej motywacji: potrzeby i cele; 2. Co decyduje o zachowaniu: osoba czy sytuacja: Struktura osobowości: cechy indywidualne czy wspólne?; Ile jest wymiarów osobowości: trzy czy pięć?; Jak kształtuje się osobowość: od uczenia się do poznania; Co decyduje o regulacji zachowania: przekonanie o własnej skuteczności czy złożony system ja?; Podsumowanie kontrowersji "osoba-sytuacja"; 3. Jaki program realizuje człowiek w czasie: biologiczny czy intencjonalny?: Program gatunkowy czy indywidualny? Socjobiologia i psychologia humanistyczna; Co decyduje o ukierunkowaniu dążeń: sens życia czy treść opowieści; Perspektywa integracji nauki o osobowości
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Wprowadzenie do psychologii osobowości / Piotr K. Oleś. - Warszawa : SCHOLAR Wydaw. Naukowe, 2003. - 444, [4] s.. : rys.; tab. ; 24 cm.
(Wykłady z psychologii / red. nauk. Jerzy Brzeziński ; Tom 11)
ISBN: 978-83-7369-066-9
Na czym polega specyfika nauki o osobowości; 1. Motywacja świadoma czy nieświadoma: Co steruje osobowością? Nieświadomość indywidualna i zbiorowa; Co warunkuje odniesienie do świata? Odzwierciedlone relacje i struktura Ja; Co wpływa na aktywność człowieka? Leki i autonomia ego; W kierunku świadomej motywacji: potrzeby i cele; 2. Co decyduje o zachowaniu: osoba czy sytuacja: Struktura osobowości: cechy indywidualne czy wspólne?; Ile jest wymiarów osobowości: trzy czy pięć?; Jak kształtuje się osobowość: od uczenia się do poznania; Co decyduje o regulacji zachowania: przekonanie o własnej skuteczności czy złożony system ja?; Podsumowanie kontrowersji "osoba-sytuacja"; 3. Jaki program realizuje człowiek w czasie: biologiczny czy intencjonalny?: Program gatunkowy czy indywidualny? Socjobiologia i psychologia humanistyczna; Co decyduje o ukierunkowaniu dążeń: sens życia czy treść opowieści; Perspektywa integracji nauki o osobowości
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (1 egz.)
Authority data
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again