15 results
No cover
Book
In basket
(Monografie / LexisNexis Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7806-862-4
1. Sporządzanie testamentu w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażanie woli na tle innych wad oświadczania woli w innych systemach prawnych: Prawo niemieckie; Prawo francuskie; Prawo angielskie; Prawo amerykańskie; Prawo Luizjany; Modelowe europejskie prawo spadkowe; 2. Stan wyłączający świadome powzięcie decyzji i wyrażanie woli: Stan wyłączający świadome powzięcie decyzji i wyrażenie woli; Wiedza na temat dokonywania czynności i jej skutków; Wiedza na temat majątku; Wiedza na temat osób bliskich a wpływ treści testamentu na umysłową zdolność testowania; Urojenia i omamy wpływające na sporządzenie testamentu; 3. Przyczyny stanu braku świadomości potrzebnej do sporządzenia testamentu: Uwagi wprowadzające; Organiczne zaburzenia psychiczne; Funkcjonalne zaburzenia psychiczne (choroby psychiczne); Symptomy wskazujące na możliwość istnienia zaburzenia; 4. Stan wyłączający swobodne powzięcie decyzji i wyrażanie woli: Koncepcja prof. B. Lewaszkiewicz-Petrykowskiej i jej ogólna analiza; Ochrona swobody testowania spadkobiercy w ujęciu historycznym i porównawczym; Brak swobody a koncepcje pokrewne- brak świadomości, błąd i groźba; Okoliczności wskazujące na stan wyłączający swobodę testowania; Podsumowanie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie Zakamycza)
ISBN: 83-7333-359-2
Wprowadzenie: Proces kształtowania się regulacji dot. zawierania umów z użyciem środków komunikacji elektronicznej. R.1 Oświadczenie woli złożone z użyciem środków komunikacji elektronicznej; R.2 Środki komunikacji elektronicznej a wady oświadczeń woli; R.3 Oferta; R.4 Forma czynności prawnych; R.5 Podpis elektroniczny a podpis własnoręczny; R.6 Ochrona prawa konsumenta w związku z zawieraniem umów poprzez środki komunikacji elektronicznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Nieważność czynności prawnej / Maciej Gutowski. - Warszawa : C.H.Beck, 2006. - 494 s. ; 21 cm.
(Monografie Prawnicze / C.H.Beck)
ISBN: 83-7483-298-3
1. Wprowadzenie. 2. Systematyka wadliwych czynności prawnych. 3. Konstrukcyjne przesłanki nieważności czynności prawnej. 4. Sprzeczność z prawem czynności prawnej jako przesłanka jej nieważności. 5. Inne przesłanki nieważności czynności prawnej oparte na ocenie prawidłowości jej treści i celu. 6. Nieważność bezwzględna - skutki prawne. 7. Zakończenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Nieważność czynności prawnej / Maciej Gutowski. - Wyd.2. - Warszawa : C.H.Beck, 2008. - XLV, 508 s. ; 21 cm.
(Monografie Prawnicze / C.H.Beck)
ISBN: 83-7483-298-3
1. Wprowadzenie. 2. Systematyka wadliwych czynności prawnych. 3. Konstrukcyjne przesłanki nieważności czynności prawnej. 4. Sprzeczność z prawem czynności prawnej jako przesłanka jej nieważności. 5. Inne przesłanki nieważności czynności prawnej oparte na ocenie prawidłowości jej treści i celu. 6. Nieważność bezwzględna - skutki prawne. 7. Zakończenie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7614-313-2 (AIK)
Zawiera: Część I. preliminaria: 1. Neuronauka poznawcza, 2. Neuroprawo. Pola zastosowań, 3. Pytania metateoretyczne, Część II. Rekonstrukcja obrazu człowieka w prawie cywilnym: Osoba fizyczna a człowiek, Model podejmowania decyzji, czyli teoria oświadczeń woli, 3. Wady oświadczenia woli, 4. W poszukiwaniu podstaw teorii oświadczenia woli; teoria działania Rudolfa von Iheringa, 6. Psychologiczne podstawy teorii działania. Część III. Człowiek z perspektywy neuronauki poznawczej: 1. Wprowadzenie, 2. Trylogia psychiczna, 3. Model(e ) podejmowania decyzji. Część IV. Ku nowej teorii oświadczeń woli: 1. Wprowadzenie, 2. Model konsumenta. Analiza pojęciowa, 3. Perspektywy wypracowania nowej teorii oświadczeń woli.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7334-508-6
Cz. I zagadnienia ogólne związane z problematyką kontraktów; 1. Kontrakt jako najważniejszy typ czynności prawnej, 2. Zawarcie umowy, 3. Zasada swobody umów i jej ograniczenia, kształtowanie treści umów, ich przedmiot i forma, 4. Podmioty (strony) kontraktów, 5. Umowy między przedsiębiorcami, 6. Zawieranie umów w obrocie konsumenckim. Wzorce umów, 7. Wykonanie zobowiązań wynikających z kontraktu, 8. Skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z kontraktów. Cz. II Wybrane rodzaje kontraktów i ich charakterystyka: 9. Umowy służące podnoszeniu praw, 10. Umowy dotyczące świadczenia usług, 11. Umowy regulujące używanie rzeczy i praw, 12. Umowa kredytu, 13. Umowy zabezpieczające, 14. Umowy spełniające funkcje alimentacyjne, 15. Kontrakt w zakresie ubezpieczeń gospodarczych. Umowa ubezpieczenia, 16. Umowy kooperacji gospodarczej, 17. Umowy z zakresu własności intelektualnej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie / LexisNexis Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7620-407-9
Rozdział I. Pozorność i jej znaczenie dla zobowiązaniowego stosunku prawnego , Rozdział II. Przesłanki dopuszczalności stosowania instytucji pozorności w stosunku pracy , Rozdział III. Pozorność w czynnościach prawnych prawa pracy i jej skutki dla pracodawcy i pracownika , Rozdział IV. Konsekwencje pozorności pracowniczej w prawie ubezpieczeń społecznych , Rozdział V. Inne prawne konsekwencje pozorności
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo cywilne : część ogólna / red. Krystian Brzeziński. - Stan prawny na 1.01.2013 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. , 2013. - 151, [3] s. : rys., tab. ; 24 cm.
(Seria Akademicka. Repetytorium - Woltres Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-264-4095-3
1. Zasady prawa cywilnego; 2. Nadużycie prawa podmiotowego; 3. Osoby fizyczne; 4. Osoby prawne; 5. Ochrona dóbr osobistych; 6. Przedsiębiorcy i ich oznaczenia; 7. Mienie i rzeczy; 8. Czynności prawne; 9. Forma czynności prawnych; 10. Zawarcie umowy; 11. Wady oświadczenia woli; 12. Przedstawicielstwo; 13. Przedawnienie i terminy zawite; 14. Warunek i termin.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7601-222-3
1. Strona, formy i warunki jej udziału w postępowaniu, 2. Wola jako czynnik sprawczy oświadczeń procesowych, 3. Ogólna charkaterystyka oświadczeń procesowych stron, 4. Skutki nałożenia przez stronę oświadczenia, złożenia oświadczenia przd niewłaściwym organem i złożenia fałszywego oświadczenia
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
Oświadczenie woli - prawo - Polska (hasło przedmiotowe)
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again