25 results
Book
In basket
Copywriting internetowy / Maciej Dutko. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2010. - 116, [2] s. : rys. ; 21 cm.
ISBN: 978-83-01-16477-5
1. Podstawy; 2. Tytuł, nazwy, domeny; 3. Język a skuteczność oferty; 4. Słowa a wizerunek; 5. Marketing.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 659 (1 egz.)
Czytelnia
No availability information: sygn. 659
Book
In basket
ISBN: 83-89120-12-7
1. Wstęp Cz. I Rynki i reklama: 2. Proces reklamowy, 3. Burzliwe otchłanie marketingu, 4. Rozwój marki. W przeszłości i obecnie, 5. Penetracja, lojalność wobec marki i premia penetracyjna, 6. Reklama przypominająca i konsument, 7. Czy reklama nadal jest sztuką pozyskiwania klientów?, 8. Reklama ukierunkowana na ekspansję. Cz. II Badania podejmowane przed rozpoczęciem kampanii reklamowej: 9. Badania rynku. Dlaczego mamy być ostrożni,10. Podobanie się. Dlaczego reklama, która bardziej się podoba, przyczynia się do zwiększania sprzedaży?, 11. Badania jakościowe w reklamie, 12. Mapy percepcyjne, 13. Aktywność EEG a odbiór mediów, 14. Preferencje konsumenckie jako przesłanki prognozy, 15. Ilościowe badania pretestowe reklamy telewizyjnej, 16. Robocza a ostateczna wersja przekazu reklamowego, 17. Pomiar widowni mediów elektronicznych, 18. Kupowanie, Starcg i STAS. Czy reklama w czasopismach przynosi natychmiastowy efekt? Cz. III badania następstw kampanii reklamowej: 19. Badania sprzedaży detalicznej, panele konsumenckie, przegląd sklepów, 20. Model jako narzędzie analizy efektów reklamy, 21 badania ciągłe, 22. Reklama telewizyjna. Pomiar efektów krótko- długofalowych, 23. Czy reklamy zdobywające nagrody wspomagają sprzedaż, 24.Metoda danych z jednego źródła, 25. Czy STAS jest jednolita miara la wszystkich rodzajów nabywców? Cz. IV Oczekiwane i nieoczekiwane skutki reklamy: 26. W jakim stopniu reklama jest skuteczna?, 27. Zmniejszenie natężenia reklamy i jego wpływ na zyski oraz udziały w rynku w okresie recesji, 28. Marża a cena. Skutki reklamowania marki przez producenta, 29. Efekty makroekonomiczne. Wpływ reklamy na całościowy poziom sprzedaży.
się podoba,przyczynia się do zwiększania sprzedaży, 11.Badania jakościowe w reklamie, 12.Mapy percepcyjne,
13.Aktywność EEG a odbiór mediów, 14.Perferencje konsumenckie jako przesłanki prognozy, 15.Ilościowe badani a pretestowe reklamy telewizyjnej, 16.Robocza a ostate czna wersja przkazu reklamowego, 17.Pomiar widowni mediów elektronicznych, 18.Kupowanie, Starch i STAS.Czy reklama w czasopismach przynosi natychmiastowy efekt? Cz.III Badania następstw kampanii rekalmowej : 19.Badania sprzedaży detalicznej, panele konsumenckie, przegląd sklepów, 20.Model jako narzędzie analizy efektów reklamy, 21.Badania ciągłe, 22.Reklama telewizyjna.Pomiar efektów krótko i długofalowych, 23.Czy reklamy zd obywające nagrody wspomagają sprzedaż?, 24.Metoda dany ch z jednego źródła, 25.Czy STAS jest jednolitą miarą dla wszystkich rodzajów nabywców?. Cz.IV Oczekiwane i nieoczekiewane skutki reklamy : 26. W jakim stopniu reklama jest skuteczna, 27.Zmniejszenie natężenia reklamy i jego wpływ na zyski oraz udziały
w rynku w okresie recesji, 28.Marża a cena.Skutki rek lamowania marki producenta, 29.Efekty makroekonomiczne .Wpływ reklamy na całościowy poziom sprzedaży
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 659 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 659 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-60135-37-2
1. Reklama społeczna jako narzędzie marketingowe, 2. Odbiorca reklamy: homo automoticus czy homo economicus?, 3. Strategia konia trojańskiego w reklamie społecznej, 4. Strategia "centralnego ataku" w reklamie społecznej, 5. Marketing społecznie zaangażowany - altruizm czy "brudny interes"?, 6. Warsztat tworzenia reklam społecznych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 659 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-264-0631-7
1. Czym właściwie jest marketing?; 2. Prace bedawczo-rozwojowe w zakresie marketingu; 3. Marketing jako filozofia biznesu; 4. Czy w marketingu potrzebna jest jakakolwiek wiedza?; 5. Zadania marketingu; 6. Zarządzanie rynkami; 7. Nowe spojrzenie na segmentacje rynku; 8. Utrata klientów; 9. Czy potrafisz ocenić swoją reklamę; 10. Na czym polega dobra reklama?; 11. Wybór mediów: gdzie najlepiej się reklamować; 12. Agencja reklamowa nie jest twoim partnerem; 13. Nie pytaj, co twoja marka może zrobić dla ciebie; 14. Matematyka marketingu; 15. Strategie cenowe; 16. System dystrybucji; 17. Władza; 18. Uczciwość, czyli nowa idea w marketingu; 19. Środowisko zewnętrzne firmy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-246-2124-8
1. Czym tak naprawdę jest marketing wirusowy i jak go można wykorzystać?; 2. Gdzie i jak stworzyć marketingowego wirusa? 5 obszarów wirusowości; 3. Czy programy partnerskie mają coś wspólnego z marketingiem wirusowym?; 4. Wirusowość niejedno ma imię; 5. Jakie jest najpotężniejsze narzędzie w marketingu wirusowym?; 6. Marketing wirusowy w rękach oszustów; 7. Jak wykorzystać potencjał marketingu wirusowego?; 8. Największy sekret marketingu wirusowego- odsłaniamy karty
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7361-366-8
R.1 Wstęp, R.2 Nazwa, R,3 Hasło, R.4 Tekst, R.5 Rodza je reklam, Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewn ych, Ustawa o języku polskim, Prawo prasowe, Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7326-318-7
I. Podstawy marketingu: Istota marketingu; Otoczenie marketingowe przedsiębiorstwa; Postępowanie konsumenta na rynku; Segmentacja rynku; Polityka produktu; Polityka cen; Polityka dystrybucji; Promocja; Badania marketingowe; Marketing dóbr i usług przemysłowych; Marketing usług. II. Kontrowersje marketingu. Wybrane problemy: Marketing wobec wyzwań społecznych i ekologicznych; Kłamstwo w reklamie; Reklama telewizyjna jako środek perswazji wobec dzieci; Marketing i media; Marketing bezpośredni, szanse i zagrożenia; Dualizm w strategicznym zarządzaniu marketingowym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-16967-1
1.Marketing w przedsiębiorstwie- istota i znaczenie; 2. Otoczenie przedsiębiorstwa; 3. Zachowania nabywców; 4. Segmentacja; 5. Badania marketing; 6. Strategia produktu i nowe produkty; 7. Marketing w sferze usług; 8. Wizerunek przedsiębiorstwa i strategia marki; 9. Strategia dystrybucji; 10. Strategie cenowe; 11. Reklama jako element promocji; 12. Promocja osobista, promocja sprzedaży i public relations; 13. Promocja bezpośrednia; 14. Strategie marketingowe; 15. Plan marketingowy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-923400-0-0
1. Outdoor z perspektywy historii - burzliwe początki przeobrażenia i niełatwe regulacje, 2. Perspektywa marketingowa - outdoor a segmentacja i targetowanie, 3. Perspektywa media planera - jak się bada outdoor i co badania mówią o nim, 4. Perspektywa kreacji - czy outdoor to fajne medium, 5. Perspektywa przyszłości - outdoor a zintegrowana komunikacja marketingowa
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 659 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-246-0974-1
1. Nowa definicja kreatywności w świetle zasad współczesnego marketingu, 2. Zapobiec powszednieniu marki, 3. Walka o wizerunek marki, 4. Stworzyć i wykorzystywać przewagę w reprezentowanej kategorii, 5. Przezwyciężyć poważne problemy z marką, 6. Odmłodzić dojrzałą markę konsumencką, 7. Odmłodzić dojrzałą markę B2B, 8. Wybrać właściwy środek przekazu, 9. Promowanie grup firm działających pod jedną marką, 10. Nowa koncepcja zaangażowania klientów, 11. Wnioski z naszych doświadczeń
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 659 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7361-819-8
1.Czym jest marketing?, 2.Badanie rynku, 3.Internet, 4.Reklama, 5.Marketing bezposredni, 6.Public relations, 7.Sprzedaż i promocja sprzedaży, 8.Wystawy i pokazy, 9.Jak rozpocząć działalność eksportową?, 10.Nowe produkty - innowacje, patenty, licencje i projekty
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
(Marketing bez tajemnic)
ISBN: 978-83-208-1977-9
1. Planowanie kampanii reklamowej; 2. Adresaci, cele i treści reklamy; 3. Planowanie mediów; 4. Pomiar skuteczności reklamy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 659 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 659 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7601-280-3
1. Wprowadzenie do koncepcji marketingu terytorialnego. 2. Wizerunek a tożsamość miasta. 3. Badania marketingowe w procesie kształtowania wizerunku miasta. 4. Identyfikacja aktualnego wizerunku miasta. 5. Potencjalni adresaci działań z zakresu kształtowania wizerunku miasta. 6. Wizerunek docelowy. 7. Instrumenty kształtowania wizerunku miasta. 8. Monitoring efektów działań marketingowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
(Punkty Przełomowe)
ISBN: 978-83-240-1180-3
1.Uderzenie krwi do mózgu. Największe badania neuromarketingowe, jakie kiedykolwiek przeprowadzono, 2. To musi być tutaj. Lokowanie produktu, American Idol i wielomilionowy błąd Forda, 3. Wezmę to co ona. Neurony lustrzane w akcji, 4. Nie widzę wyraźnie. Informacja podprogowa ma się świetnie, 5. Wierzysz w magię? Rytuały, przesądy i powody, dla których kupujemy, 6. I Say a Little Prayer. Wiara, religia, marka, 7. Czemu cię wybrałem? Potęga markerów somatycznych, 8. Działanie na zmysły, 9. Odpowiedź brzmiůNeuromarekting i przewidywanie przyszłości, 10. Zostań ze mną na noc. Seks w reklamie, 11. Wnioski. Nowy markowy świat
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Authority data
Marketing - a reklama (hasło przedmiotowe)
Authority data
Marketing - reklama (hasło przedmiotowe)
Authority data
Miasta - reklama - marketing (hasło przedmiotowe)
Authority data
Reklama - marketing (hasło przedmiotowe)
Authority data
Reklama - marketing - zagadnienia (hasło przedmiotowe)
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again