18 wyników
Książka
W koszyku
ISBN: 83-60083-01-0
1. Komunikacja - wstępne pojęcia i klasyfikacje 2. Zawartość informacyjna komunikatu 3. Podtekst i komunikacja niedosłowna 4. Sztuka wnioskowania 5.Sztuka argumentacji 6. Sztuka dyskutowania 7. Perswazja 8. Dwutorowość procesu perswazyjnego 9. Naiwne taktyki manipulacyjne: presja i szantaż 10. Naiwne taktyki manipulacyjne: kłamstwo 11. Czynnik psychologiczny w perswazji 12. Komunikacja niewerbalna 13. Manipulacje komunikacyjne w praktyce: przesłuchanie podejrzanego 14. Manipulacje komunikacyjne w praktyce: negocjacje z terrorystą 15. Manipulacje komunikacyjne w praktyce:starania o zatrudnienie
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 316.6 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 316.6 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: 83-88544-76-4
1. Nazwy, 2. Funktory, 3. Zadania, 4. Prawa logiki, 5. Definicje, 6. Zbiory i relacje, 7. Normy, 8. Przepisy prawne, 9. Akty normatywne, 10. Wykładnia prawa
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 340 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: 83-7334-474-8
1.Zagadnienia wstępne, 2.Znak, język, kategorie syntaktyczne, 3.Nazwa, podziały nazw i stosunki zakresowe, 4.Definicje, 5.Elementy teorii relacji, 6.Rachunek zdań, 7.Elementy rachunku predykatów, 8.Teoria nazw, 9.Uzasadnienie twierdzeń, 10.Wnioskowanie statystyczne, 11.Przekazywanie myśli, 12.Wypowiedzi oceniające, normatywne i modalne, 13.Logika w procesie stosowania prawa, 14.Logika w wykładnie prawa i wnioskowania prawnicze
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 1 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: 978-83-7677-068-0
1. Wiadomości podstawowe; 2. Nazwy; 3. Definicje; 4. Relacje; 5. Funktory i zbiór syntaktyczny zadań; 6. Rachunek zadań; 7. Predykaty; 8. Teoria nazw: zdania kategoryczne i sylogizm kategoryczny; 9. Uzasadnienie twierdzeń w logice; 10. Sposoby komunikacji; 11. Inne rodzaje wypowiedzi; 12. Prawne zastosowanie logiki i egzegeza tekstów prawnych; 13. Odpowiedzi
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 1 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Logika ogólna / Grzegorz Malinowski. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2010. - 199, [1] s. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-01-16224-5
1. Rodowód logiki i jej współczesna problematyka; 2. Elementy logicznej teorii języka; 3. Logika tradycyjna (sylogistyka Arystotelesa); 4. Postawy klasycznego rachunku zadań; 5. Tautologiczność, wynikanie logiczne i sprzeczność semantyczna; 6. Zasady dedukcji naturalnej klasycznego rachunku zadań; 7. Pełność systemu złożeniowego; 8. Rachunek kwantyfikatorów; 9. Metody semantyczne rachunku kwantyfikatorów; 10. Modyfikacje i rozszerzenia rachunku logicznego; 11. Definicje i problemy definiowania; 12. Procedury wprowadzania ładu pojęciowego; 13. Logika indukcji; 14. Teoria mnogości; 15. Zarys dziejów logiki nowoczesnej
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 1 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 1 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Logika praktyczna / Zygmunt Ziembiński. - Wyd. 26 - 2 dodruk. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2007. - 281 s. ; 23 cm.
ISBN: 978-83-01-11902-7
Cz.I Słowne formułowanie myśli: 1. Ogólne wiadomości o języku jako systemie znaków, 2. nazwy, 3. Stosunki między zakresami nazw, 4. Definicje, 5. Podział logiczny, 6. Zdanie, 7. Funktory prawdziwościowe a spójniki międzyzdaniowe mowy potocznej, 8. Podstawowe pojęcia dotyczące relacji, 9. Wypowiedzi oceniające i normy, 10. Wypowiedzi modalne, 11. Pytania i odpowiedzi, 12. Przyczyny nieporozumień. Cz.II Uzasadnienie twierdzeń: 13. Uzasadnienie bezpośrednie, 14. Wnioskowanie dedukcyjne i jego podstawy logiczne, 15. Wnioskowania uprawdopodobniające, 16. Myślenie kierowane z góry postawionymi zadaniami, 17. Prawodpodobieństwo, 18. Umiejętność przekonywania. Cz.III Praca myślowa prawnika: 19. Logiczne podstawy uzasadnienia wyroków sądowych, 20. Logiczne podstawy wykładni przepisów prawnych i wnioskowań o obowiązywaniu norm prawnych, 21. Charakterystyka metodologiczna nauk prawnych
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 1 (5 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 1 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: 83-7017-588-0
1. Semiotyka logiczna (logiczna teoria języka); 2. Logika formalna; 3. Ogólna metodologia nauk.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 1 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 1 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Logika : podstawy - język - uzasadnienie / Edward Nieznański. - Wyd. 3 zm. - Warszawa : C.H.Beck, 2011. - XVI, 192 s.: rys. ; 21 cm.
(Podręczniki Prawnicze / C.H.Beck)
ISBN: 978-83-255-2730-3
1. Wstęp, 2. Ontologiczne podstawy logiki, 3. Język i metajęzyk, 4. Uzasadnienie.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 1 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 1 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Logika : podstawy - język - uzasadnienie / Edward Nieznański. - Warszawa : C.H.Beck, 2000. - 179 s. : wykr. ; 21 cm.
(Podręczniki Prawnicze / C.H.Beck)
ISBN: 83-7110-744-7
1. Wstęp, 2. Ontologiczne podstawy logiki, 3. Język i metajęzyk, 4. Uzasadnienie
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 1 (1 egz.)
Książka
W koszyku
ISBN: 83-01-14069-0
Cz. I Podstawowe zagadnienia: 1. Wypowiedż argumentacyjna. Argument, 2. Standaryzacja argumentu, 3. Diagram argumentu. Podargument, 4. Materialna poprawność argumentu, 5. Związek między przesłankami a konkluzją. Część pierwsza: argumenty dedukcyjne, 6. Związek między przesłankami a konkluzją. Część druga: argumenty niededukcyjne. Cz. II Wybrane problemy argumentacji: 7. Interpretacja przesłanek i konkluzji, 8. Argument z autorytetu, 9. Argument ad hominem, 10. Argument z podobieństwa, 11. Zadania statystyczne w argumentacji Dodatek: Elementy logiki formalnej - wynikania logiczne
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 1 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Sztuka argumentacji : słownik terminologiczny / Krzysztof Szymanek. - Wyd.2 [dodruk]. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2005. - 386,[2] s. : tabl., rys. ; 24 cm.
ISBN: 83-01-14289-8
Wstęp; Przewodnik; Słownik terminologiczny; Tabele.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 1 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Sztuka argumentacji : słownik terminologiczny / Krzysztof Szymanek. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2001. - 386,[2] s. : tabl., rys. ; 24 cm.
ISBN: 83-01-13419-4
Wstęp; Przewodnik; Słownik terminologiczny; Tabele.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 1 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 1 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Myśl Filozoficzna : wprowadzenia, panorama zagadnień, historia myśli filozoficznej / pod red. Tadeusz Ślipka)
ISBN: 83-7318-152-0
1. Co to jest filozofia?, 2. Filozofia bytu, 3. Filozofia podmiotu; 4. Trzeci punkt wyjścia; 5. Logika i teoria nauki; 6. Człowiek; 7. Etyka; 8. Bóg.
podmiotu, 4.Trzeci punkt wyjścia, 5.Logika i teoria nauki, 6.Człowiek, 7.Etyka, 8.Bóg
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 1 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Wprowadzenie do logiki / Krzysztof Wieczorek. - Warszawa : SKRYPT, 2005. - 191 s. : il. ; 24 cm.
ISBN: 83-89522-50-0
1. Klasyczny rachunek zdań. 2. Sylogistyka. 3. Klasyczny rachunek predykatów. 4. Nazwy i definicje. 5. Zbiory. 6. Relacje.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 1 (1 egz.)
Książka
W koszyku
ISBN: 83-7299-348-3
CZ.I Wykłady: 1. Wiadomości wstępne, 2. Klasyczny rachunek zadań, 3. Klasyczny rachunek kwantyfikatorów, 4. Rachunek nazw, 5. Wynikanie logiczne i wynikanie analityczne, 6. Wyrażenia modalne, 7. Teoria mnogości, 8. O wnioskowaniu, 9. Przyczyny nieporozumień, 10. Definicje, 11. Logika a sztuka przekonywania. Cz. II Ćwiczenia
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 1 (2 egz.)
Rekord wzorcowy
Logika - podręcznik akademicki (hasło przedmiotowe)
Rekord wzorcowy
Rekord wzorcowy
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej