5 results
Book
In basket
O inteligencji człowieka / Jan Strelau. - Warszawa : Wiedza Powszechna , 1987. - 253, [2] s. : rys., tab. ; 18 cm.
(Biblioteka Wiedzy Współczesnej OMEGA ; 407)
ISBN: 83-214-0603-3
Zawiera: 1.Co to jest inteligencja? 2.Strukturalne teorie inteligencji: Hierarchiczne teorie inteligencji; Teorie oparte na koncepcji czynników równorzędnych; Zalety i wady strukturalnych teorii inteligencji. 3.Rozwojowe teorie inteligencji: Model rozwojowy w teoriach czynnikowych; Teoria rozwoju inteligencji według Piageta. 4.Teoria działania jako podstawa koncepcji zdolności umysłowych: Zdolności jako wynik działania; Doświadczenie społeczno-historyczne jako źródło zdolności specyficznie ludzkich; Krytycznie o teoriach zdolności Tiepłowa i Leontiewa. 5.Inteligencja – z punktu widzenia teorii informacji: Różnice indywidualne w zdolności przetwarzania informacji a psychometryczne zdolności umysłowe; Inteligencja jako zespół składników przetwarzania informacji. 6.Fizjologiczne podstawy inteligencji: Inteligencja a spontaniczna czynność bioelektryczna mózgu; Potencjały wywołane a inteligencja. 7.Czy inteligencję można mierzyć?: Skala Inteligencji Bineta-Simona jako miara wieku umysłowego; Iloraz inteligencji w ujęciu tradycyjnym; Dewiacyjny iloraz inteligencji; Czym jest iloraz inteligencji? 8.Testy stosowane do pomiaru inteligencji: Ogólne zasady konstrukcji testów; Indywidualne testy inteligencji; Grupowe testy inteligencji. 9.Kontrowersje wokół testów inteligencji: Czy pomiar inteligencji na podstawie testów jest trafny?; Konsekwencje społeczne testowego pomiaru inteligencji. 10.Czy różnice w inteligencji są dziedziczne?: Interakcja genotypu i środowiska w determinowaniu różnic w inteligencji; Na jakiej podstawie wnioskujemy o roli czynnika genetycznego; Próba ilościowego określenia udziału genotypu w różnicowaniu inteligencji; Dziedziczność i środowisko jako równanie ważne źródła różnic indywidualnych w inteligencji. 11.Rola wychowania i kształcenia w determinowaniu różnic w inteligencji: Czy kompensacyjne programy wychowania wpływają na rozwój inteligencji?; Inteligencja a uczenie się; Związek między inteligencja a osiągnięciami szkolnymi. 12.Wybitne zdolności i upośledzenie umysłowe – dwa bieguny inteligencji: Charakterystyka ilorazu inteligencji na podstawie krzywej rozkładu normalnego; Wybitne zdolności umysłowe: możliwości i ich urzeczywistnienie; Upośledzenie umysłowe jako kategoria ilorazu inteligencji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7150-825-5
Zawiera: Wprowadzenie; Inteligencja i style poznawcze; Kształtowanie się osobowości; Teorie osobowości - ujęcie w terminach cech; Freudowskie teorie osobowości; Testy osobowości.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Omega : współczesna biblioteka naukowa ; 95)
Zawiera: Przedmowa. 1.Charakter i rola pomiarów w psychologii: Potrzeba ocen ilościowych; Cztery poziomy pomiarów. 2.Podstawowe pojęcia statystyczne: Porządek w zmienności; Miary tendencji centralnej; Miary zmienności; Miary zależności; istotność statystyczna a przypadek. 3.Testy psychologiczne: Testy a pomiary; Tło historyczne; Znaczenie trafności i testu; Znaczenie rzetelności; Normy i wyniki pochodne; Klasyfikacja testów. 4.Testy inteligencji: Charakterystyczne cechy testów binetowskich; Znaczenie ilorazu inteligencji; Testy Wschslera; grupowe testy inteligencji; Testy dla niemowląt; Błędne poglądy na inteligencję; Inteligencja jako myślenie symboliczne; Rozwój inteligencji. 5.Testy zdolności specjalnych: Zdolności a wiadomości i umiejętności; Trafność dla różnych celów; Badania nad zdolnościami specjalnymi; Czy różne zawody wymagają różnych rodzajów uzdolnień?; Zestaw Testów Zdolności Ogólnych; Specjalne właściwości i zastosowania testów wiadomości i umiejętności; Połączone zestawy testów zdolności i wiadomości. 6.Testy osobowości: Specjalne problemy w badaniach testowych osobowości; Klasyfikacja testów osobowości; Kwestionariusze osobowości; Techniki projekcyjne; Różne sposoby określania osobowości 7.Zastosowania testów i pomiarów: Testy a indywidualne decyzje; Testy jako narzędzia w badaniach nad różnicami grupowymi; Różnice związane z wiekiem ludzi dorosłych; Zależność między cechami psychicznymi a fizycznymi; Dziedziczność a środowisko; Zastosowania testów i pomiarów - uwagi końcowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7299-620-6
1. Teoretyczne i praktyczne problemy kształcenia uczniów zdolnych; 2. Wybrane zagadnienia dotyczące potrzeb psychicznych; 3. Metodologiczne podstawy badań własnych; 4. Formy pracy dydaktyczno-wychowawczej w szkole z uczniem zdolnym; 5. Zaspokajanie potrzeb uczniów zdolnych w ramach zajęć pozalekcyjnych; 6. Zaspokajanie potrzeb uczniów zdolnych w ramach zajęć lekcyjnych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again