20 results
Book
In basket
Dzieje europejskiej filozofii klasycznej / Stefan Swieżawski. - Warszawa; Wrocław : PWN Wydaw. Nauk., 2000. - 955 s. : il. ; 25 cm.
ISBN: 83-01-13188-8
Cz.I Starożytność : Okres presokratejski, Klasyczny okres filozofii greckiej, Okres hellenistyczny, Filozofia okresu Cesarstwa Rzymskiego. Cz.II Ojcowie Kościoła. Cz.III Średniowiecze
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 1 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Filozofia dla ekonomistów. Część II / Tadeusz Płużański. - Wyd.1 popr. i uzup. - Warszawa : Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, 2000. - 353, [5] s. ; 21 cm.
Racjonalizm francuskiego oświecenia; Filozofia społeczno-gospodarcza fizjokratów; Adam Smith - filozof ekonomista; Beniamin Franklin - mędrzec amator Utylitaryzm etyką kapitalizmu; Krytyka i utopia; Immanuela Kanta rewolucja w filozofii; Hegel - abstrakcyjny idealista filozofem gospodarczym? Karola Marksa rewolucja w naukach społecznych; Czerwony kasztelanic; Wejrzyj w siebie; Filozofia pozytywna i narodziny socjologii; Ewolucja twórcza; Filozofia skutecznego działania; Antychryst; Filozofia społeczna J. S. Milla; Człowiek jako czyste ja; Skazani na wolność; Rzuceni w świat; Wyznawca filozofii wieczystej; Duch personalizmu i dialogu; Wizjoner kosmogenezy; O wybrednym śledziu; Z filozofii nauki; A jeśli Boga nie ma; Współczesna teologia pracy; Jan Paweł II o człowieku i społeczeństwie; J. M. Keynes po trzęsieniu ziemi; Liberalizm ewolucyjny F. A. Von Haycka; Pozytywna ekonomii M. Friedmana; człowiek jako wartość; W poszukiwaniu syntezy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 1 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 1 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-913450-4-1
Filozofia i prawo. Czy prawnikom potrzebna jest filozofia?; U narodzin europejskiej myśli państwowo-prawnej; Demokryt z Abdery- atomy i ludzie; Sofiści- sztukmistrze słowa; Sokrates- wielki wychowawca; Platon"boski" filozof-artysta prekursorem totalitaryzmu; Arystoteles- przyjaciel prawdy; Cyceron- pierwszy z filozofów rzymskich; Stoicy- filozofowie i cesarze; Filozoficzna myśl wczesnego chrześcijaństwa- Święty Augustyn Święty Tomasz z Akwinu i scholastycy; Między utopią a realizmem- myśl polityczna i prawnicza w dobie europejskiego odrodzenia; Reformacja- teologia, gospodarka; państwo, prawo i polityka; Polscy myśliciele doby odrodzenia oraz fenomen ustrojowy Rzeczypospolitej Obojga Narodów; Hugo Grocjusz i prawo narodów; Narodziny nowożytności; Oświecenie brytyjskie czyli u źródeł anglosaskiego empiryzmu; Adam Smith czyli u podstaw liberalizmu; Monteskiusz czyli narodziny koncepcji nowoczesnego państwa obywatelskiego; Paradoksy francuskiego oświecenia; Amerykański mędrzec-amator; Witaj majowa jutrzenko czyli oświecenie w Polsce; Imanuel Kant czyli ideał, który nie sięgnął... rzeczywistości; Hegel- pruski ideolog i apologeta dziejów, państwa i prawa; Karol Marks- od prawa do filozofii; Ustroje totalitarne w XX wieku; Od "zamkniętej twierdzy" do otwarcia na świat. Myśl społeczna Kościoła Rzymskokatolickiego; Człowiek jedynym podmiotem wszelkich praw.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-16081-4
1. Ogólna charakterystyka pozytywizmu, 2. Wczesne wersje pozytywizmu i Dawid Hume, 3. August Comte - pozytywizm epoki romantycznej, 4. Pozytywizm tryumfujący, 5. Pozytywizm epoki modernizmu, 6. Konwencjonalizm - destrukcja pojęcia faktu, 7. Metoda pragmatyczna wobec pozytywizmu 8. Empiryzm logiczny - scjentystyczna obrona cywilizacji wobec kryzysu
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 1 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Filozofia pozytywistyczna / Leszek Kołakowski. - Wyd.2. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2003. - 231 s. ; 21 cm.
ISBN: 83-01-14093-3
1. Ogólna charakterystyka pozytywizmu, 2. Wczesne wersje pozytywizmu i Dawid Hume, 3. August Comte - pozytywizm epoki romantycznej, 4. Pozytywizm tryumfujący, 5. Pozytywizm epoki modernizmu, 6. Konwencjonalizm - destrukcja pojęcia faktu, 7. Metoda pragmatyczna wobec pozytywizmu 8. Empiryzm logiczny - scjentystyczna obrona cywilizacji wobec kryzysu
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 1 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Filozofia prawa / Roman Tokarczyk. - Wyd.6. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2002. - 300 s. ; 24 cm.
Zagadnienia metodologiczne: Określenie przedmiotu; Po wiązania z filozofią; Powiązania z prawoznawstwem; Metody przedmiotu; Funkcje przedmiotu. Historia filozofii prawa: Filozofia prawa w myśli antycznej; Filozofia prawa w myśli nowożytnej; Filozofia prawa w myśli pozaeuropejskiej. Idee przewodnie: Idea prawa natury; Idea sprawiedliwości; Idea porządku prawnego; Idea umowy społecznej; Idea odpowiedzialności.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (4 egz.)
Book
In basket
Filozofia prawa / Roman Tokarczyk. - Wyd.9. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2004. - 333 s. ; 24 cm.
ISBN: 83-227-2330-X
Zagadnienia metodologiczne: Określenie przedmiotu; Po wiązania z filozofią; Powiązania z prawoznawstwem; Metody przedmiotu; Funkcje przedmiotu. Historia filozofii prawa: Filozofia prawa w myśli antycznej; Filozofia prawa w myśli nowożytnej; Filozofia prawa w myśli pozaeuropejskiej. Idee przewodnie: Idea prawa natury; Idea sprawiedliwości; Idea porządku prawnego; Idea umowy społecznej; Idea odpowiedzialności; Idea przymusu
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (3 egz.)
Book
In basket
Filozofia prawa / Roman Tokarczyk. - Wyd.10. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2005. - 333 s. ; 24 cm.
ISBN: 83-227-2330-X
Zagadnienia metodologiczne: Określenie przedmiotu; Po wiązania z filozofią; Powiązania z prawoznawstwem; Metody przedmiotu; Funkcje przedmiotu. Historia filozofii prawa: Filozofia prawa w myśli antycznej; Filozofia prawa w myśli nowożytnej; Filozofia prawa w myśli pozaeuropejskiej. Idee przewodnie: Idea prawa natury; Idea sprawiedliwości; Idea porządku prawnego; Idea umowy społecznej; Idea odpowiedzialności; Idea przymusu
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Historia filozofii prawa / Roman Tokarczyk. - Kraków : ZAKAMYCZE, 2000. - 438,[4] s. ; 24 cm.
ISBN: 83-88551-37-X
Wprowadzenie; Sacrum; Pionierzy; Sofiści; Arystoteles; Stoicy; Paweł z Trasu; Augustyn; Tomasz z Akwinu; Duns Szkot; Ockham; Grocjusz; Hobbes; Locke; Pufendorf; Leibniz; Thomasius; Wolff; Rousseau; Kant; Stammler; Radbruch; Fuller.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7244-358-0
1. Przedmowa i ogólne zagadnienia historii filozofii; 2. Grecka filozofia przyrody; 3. Przełom humanistyczny w filozofii greckiej: sofiści i Sokrates; 4. Systemy filozoficzne Platona i Arystotelesa; 5. Szkoły etyczne w okresie hellenistycznym i rzymski neoplatonizm; 6. Powstanie i rozwój filozofii chrześcijańskiej; 7. Racjonalizm Kartezjusza i koncepcje postkartezjańskie; 8. Nowożytny empiryzm; 9. Filozofia Kanta; 10. Filozofia Hegla; 11. Filozofia Marksa; 12. Początki filozofii współczesnej i filozofia pozytywizmu; 13. Początki filozofii życia: poglądy Schopenhauera i Nietzschego; 14. Filozofia Bergsona; 15. Psychoanaliza; 16. Fenomenologia; 17. Egzystencjalizm i ontologia fundamentalna Heideggera; 18. Hermeneutyka; 19. Współczesna filozofia katolicka: neotomizm i personalizm; 20. Krytyczna teoria społeczeństwa szkoły frankruckiej; 21. Psychoanaliza humanistyczna Fromma; 22. Neopozytywizm i szkoła lwowska-warszawska; 23. Krytyczny racjonalizm Poppera; 24. Postmodernizm i filozofia końca XX wieku.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 1 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 1 (1 egz.)
Book
In basket
Historia myśli polityczno-prawnej / Stanisław Filipowicz. - Wyd.3 zm. - Gdańsk : ARCHE, 2003. - 417,[2] s. ; 24 cm.
ISBN: 83-89356-17-1
Starożytna Grecja, Grecja w epoce hellenistycznej i Rzym, Średniowiecze, Wiek XVI, Wiek XVII, Oświecenie, Wiek XIX, Wiek XX.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Historia myśli polityczno-prawnej / Stanisław Filipowicz. - Wyd.2 popr. - Gdańsk : Arche, 2002. - 402 s. ; 24 cm.
ISBN: 83-89356-17-1
Starożytna Grecja, Grecja w epoce hellenistycznej i Rzym, Średniowiecze, Wiek XVI, Wiek XVII, Oświecenie, Wiek XIX, Wiek XX.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej / FUNDACJA NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ ; rada wydawnicza Henryk Samsonowicz, Janusz Sławiński, Lech Szczucki, Marek Ziółkowski)
ISBN: 83-229-2459-3
Cz.I Dwie tradycje : 1. Idea społeczeństwa obywatelskiego w klasycznej tradycji republikańskiej, 2. Pojęcie społeczeństwa obywatelskiego w tradycji liberalnej. Cz.II Osie sporów wokół idei społeczeństwa obywatelskiego : 3. Społeczeństwo obywatelskie a państwo, 4. Społeczeństwo obywatelskie a liberalna demokracja, 5. Społeczeństwo obywatelskie a gospodarka: współczesny spór o pojęcie społeczeństwa obywatelskiego, 6. Normatywna koncepcja społeczeństwa obywatelskiego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
(Myśl Filozoficzna : wprowadzenia, panorama zagadnień, historia myśli filozoficznej / pod red. Tadeusz Ślipka)
ISBN: 83-7318-152-0
1. Co to jest filozofia?, 2. Filozofia bytu, 3. Filozofia podmiotu; 4. Trzeci punkt wyjścia; 5. Logika i teoria nauki; 6. Człowiek; 7. Etyka; 8. Bóg.
podmiotu, 4.Trzeci punkt wyjścia, 5.Logika i teoria nauki, 6.Człowiek, 7.Etyka, 8.Bóg
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 1 (1 egz.)
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again