3 results
Book
In basket
(Seria Psychologii Społecznej)
ISBN: 83-87957-64-X
R.1 Trema życia codziennego: Definicja; Doświadczanie lęku społecznego; Rodzaje lęku społecznego; Różnice indywidualne; Nauki behawioralne i lęk społeczny. R.2 Interpersonalne podstawy lęku społecznego: Autoprezentacja i zachowania interpersonalne; Autoprezentacyjne podstawy lęku społecznego; Ewolucyjne podstawy lęku społecznego; Implikacje podejścia autoprezentacyjnego. R.3 Motywacja autoprezentacyjna: Kontrola wrażenia wywieranego na innych; Wartość i znaczenie oczekiwanych rezultatów; Wizerunek własny i samoocena; Szukanie aprobaty. R.4 Oczekiwania autoprezentacyjne: Skuteczność autoprezentacji; Ocena obciążenia interpersonalnego; Ocena zasobów autoprezentacyjnych; Tendencyjność ocen skuteczności autoprezentacyjnej. R.5 Katastrofy autoprezentacyjne: Kłopotliwe położenie Zakłopotanie; Teoria zakłopotania; Uleganie zakłopotaniu; Metody zaradcze; Dezadaptacyjne aspekty zakłopotania; Znaczenie zakłopotania. R.6 Lęk społeczny a fobia społeczna: Czy fobia społeczna jest skrajną postacią lęku społecznego?; Podstawy temperamentalne; Rozwój predyspozycji osobowościowych; Podatność na lęk społeczny w specyficznych kontekstach Różnice płci; Zmiany związane z wiekiem. R.7 Subiektywne aspekty lęku społecznego: fizjologia, poznanie i emocje: Pobudzenie fizjologiczne; Lęk w procesach poznawczych; Odczuwanie emocji; Skutki pobudzenia i myślenia lękowego; Rumieńce. R.8 Zachowania interpersonalne: Dysafiliacja; Autoprezentacja; Przyszłe interakcje a autoprezentacja; Nieszkodliwa towarzyskość; Zachowania prospołeczne; Skutki dysafiliacji. R.9 Jak pozbyć się bólu brzucha: Metody leczenia lęku społecznego; Motywacja autoprezentacyjna; Skuteczność autoprezentacyjna; Obniżanie poziomu lęku; Względna skuteczność różnych metod leczenia; Leczenie się na własną rękę; Podsumowanie - na styku psychologii społecznej i klinicznej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 316.6 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.6 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-87957-62-3
R.1 Wprowadzenie do psychologii społecznej : Czym jest psychologia społeczna; Psychologia społeczna-główne perspektywy teoretyczne; Podstawowe zasady zachowania społecznego; jak psycholodzy badają zachowania społe czne; Jakie jest miejsce psychologii społecznej wśród innych nauk? R.2 Osoba a sytuacja : System motywacyjny :motywy i cele; System reprezentacji poznawczych:nasz obrza świata i siebie; System afektywny:uczucia; Od o soby do zachowania. R.3 Poznanie społeczne zrozumienie siebie i innych : Poznawanie świata społecznego; Cel: zminimalizowanie wysiłku umysłowego; cel:zarządzanie w izerunkiem własnej osoby; Cel:słuszność. R.4 Autopre zentacja : Czym jest autoprezentacja?; Cel:wzbudzać sy mpatię; Cel:uchodzić za osobę kompetentną; Cel:dowieść swego statusu i władzy. R.5 Perswazja : Definicja i charakterystyka preswazji; Cel:Trafny obraz rzeczywis tości; Cel:zgodność; Cel:zyskanie aprobaty społecznej. R.6 Wpływ społeczny : Kategorie wpływu społecznego:kon formizm,uległość i posłuszeństwo; Cel:dokonanie właści wego wyboru; Cel:zdobycie aprobaty społecznej; Cel:za rządzanie wizerunkiem własnej osoby.R.7 Afilacja i prz yjażń : Definicja afilacji i przyjaźni; Cel:zdobycie w sparcia społecznego; Cel:gromadzenie informacji; Cel: zdobycie wysokiego statusu; Cel:wymiana korzyści mater ialnych. R.8 Miłość i związki romantyczne : Czym jest miłość i związki romantyczne; Cel:uzyskanie satysfak cji seksualnej; Cel:stworzenie więzi rodzinnych; Cel: zdobycie zasobów materialnych i pozycji społecznej. R.9 Zachowania prospołeczne : Definicja zachowań pro społecznych; Cel:korzyści materialne i genetyczne; Cel :aprobata i pozycja społeczna; Cel:zarządzanie wizerun kiem własnej osoby; Cel:zarządzanie nastrojami i emocj ami; Czy altruizm istnieje? R.10 Agresja : Definiowani e agresji; Cel:rozładowanie napięcia; Cel:osiągnięcie korzyści materialnych i społecznych; Cel:zdobycie lub utrzymanie wyskiej pozycji społecznej; Cel:obrona sie bie lub innych; Przeciwdziałanie przmocy. R.11 Uprze dzenia,stereotypy,dyskryminacja : Globalne uprzedzenia ; Cel:osiagnięcie materialnych korzyści dla własnej grupy; Cel:zyskanie aprobaty społecznej; Cel:zarządza nie wizerunkiem własnej osoby; Cel:oszczędność poznawc za; Przeciwdziałanie uprzedzeniom, stereotypom i dys kryminacji. R.12 Grupy : Natura grupy; Cel:realizacja zadań; Cel:podejmowanie słusznych decyzji; Cel:zdoby cie pozycji lidera. R.13 Globalne dylematy społeczne : Definiowanie dylematów społecznych; Cel:osiąganie na tychmiastowej korzyści; Cel:obrona siebie i własnej gr upy. R.14 Zintegrowana psychologia społeczna : Główne perspektywy teoretyczne psychologii społecznej; Łącze nie różnych perspektyw; Dlaczego metoda badawcza jest ważna?
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.6 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.6 (1 egz.)
Authority data
Autoprezentacja - socjotechnika (hasło przedmiotowe)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again