86 results
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-235-3635-2
Zawiera: Wstęp. Rozdział 1. Teoretyczne podstawy procesu upolitycznienia problemów społecznych. Jak starzenie się społeczeństwa staje się przedmiotem polityki państwa: 1.1. Model procesu upolitycznienia; 1.2. Podmiotowy i przedmiotowy wymiar procesu upolitycznienia; 1.3. Czynniki źródłowe i determinujące przebieg procesu upolitycznienia; 1.4. Starzenie się społeczeństwa jako przedmiot polityki państwa. Rozdział 2. Polityka wobec starzenia się społeczeństwa w Polsce po 1989 roku. Najważniejsze działania i aktorzy: 2.1. Polityka demograficzna i polityka wobec starzenia się społeczeństwa – rozważania terminologiczne; 2.2. Wymiar podmiotowy polityki demograficznej w Polsce; Instytucje międzynarodowe; Rada Ministrów i administracja centralna; Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej; Władza ustawodawcza; Organy doradcze i eksperckie; Władza sądownicza i instytucje kontrolne; Administracja samorządowa; Partie polityczne; Organizacje pozarządowe; 2.3. Tworzenie polityki demograficznej po 1989 roku. Rozdział 3. Analiza dyskursu politycznego wokół problemu starzenia się społeczeństwa w Polsce: 3.1. Rola partii politycznych w procesie upolitycznienia; 3.2. Okres I. Lata 1991-1997; 3.3. Okres II. Lata 1997-2001; 3.4. Okres III. Lata 2001-2005; 3.5. Okres IV. Lata 2005-2007; 3.6. Okres V. Lata 2007-2015; 3.7. Okres VI. 2015-2017; 3.8. Najważniejsze momenty w procesie upolitycznienia problemu starzejącego się społeczeństwa w Polsce. Rozdział 4. Analiza dyskursu medialnego wokół problemu starzenia się społeczeństwa w Polsce: 4.1. Rola mediów w procesie upolitycznienia starzenia się społeczeństwa; 4.2. Założenia i metodologia badania dyskursu medialnego; 4.3. Dyskurs medialny a proces upolitycznienia starzenia się społeczeństwa w Polsce – wyniki analizy; 4.4. Rola państwa wobec problemu starzejącego się społeczeństwa w opinii ekspertów; 4.5. Krytyka działań państwa podejmowanych w odpowiedzi na starzejące się społeczeństwo; 4.6. Poparcie działań politycznych podejmowanych wobec problemu starzejącego się społeczeństwa; 4.7. Propozycje rekomendacji działań politycznych wobec problemu starzejącego się społeczeństwa. Rozdział 5. Proces upolitycznienia starzenia się społeczeństwa w Polsce w opinii polityków i ekspertów: 5.1. Założenia i metodologia badania; 5.2. Problem starzenia się społeczeństwa w opinii polityków i ekspertów; 5.3. Początek procesu upolitycznienia starzenia się społeczeństwa w Polsce w opinii polityków i ekspertów; 5.4. Ustawa o wieku emerytalnym i program „Rodzina 500 plus” jako kluczowe momenty w procesie upolitycznienia starzenia się społeczeństwa w Polsce; 5.5. Opieka długoterminowa jako wyzwanie związane ze starzeniem się społeczeństwa. Rozdział 6. Działania polityczne wobec starzejącego się społeczeństwa oraz ich uwarunkowania na poziomie regionalnym: 6.1. Obecna i przewidywana sytuacja demograficzna polskich regionów; 6.2. Strategie rozwoju demograficznego jako odpowiedź na starzejące się społeczeństwo; 6.3. Czynniki inicjujące działania polityczne wobec starzejącego się społeczeństwa na poziomie regionalnym – wyniki badania jakościowego; 6.4. Uwarunkowania działań politycznych podejmowanych w odpowiedzi na zmiany demograficzne; 6.5. W kierunku systemowej regionalnej polityki wobec starzenia się ludności. Podsumowanie. Załącznik. Bibliografia. Spis tabel i rysunków.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Czytelnia
No availability information: sygn. 316
Wypożyczalnia
No availability information: sygn. 316
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-235-0509-8
1. Różne formy wspierania rozwoju dziecka z autyzmem w Polsce i na świecie: AutismPro- psychoedukacyjne narzędzie wspierające terapię autyzmu; Wybrane techniki rozwijania umiejętności społecznych w pracy z dziećmi z autyzmem metodą stosowanej analizy zachowania; EEG- biofeedback i możliwości jego wykorzystania we wspomaganiu terapii dziećmi z autyzmem; Rola muzykoterapii w terapii dziecka z autyzmem; Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne jako metoda wspomagająca terapię dzieci z autyzmem. Studium przypadku; 2. Z doświadczeń terapeutów i stażystów uczestniczących we wspomaganiu rozwoju dzieci z autyzmem: Wykorzystanie terapii kontaktowej z udziałem psów jako metody wspierającej leczenie autyzmu- refleksje terapeuty; Szkoła dla dzieci z autyzmem- relacje stażystki z duńskiej Kollegievejens Skole w Aalborgu; Wspieranie rozwoju komunikacji u dziecka z autyzmem. Studium przypadku; Moje wkraczanie w nowy świat: zajęcia muzykoterapii dla dzieci z autyzmem; 3. Rodzice dzieci z autyzmem wobec terapii i rozwoju dziecka: Oczekiwania rodziców związane z edukacją i terapią ich dzieci z autyzmem; Poczucie koherencji u rodziców dzieci z autyzmem
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Nakowe Podyplomowego Studium Prawa Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego / Uniwersytet Warszawski ; Zeszyt nr 1)
ISBN: 83-918286-6-2
1. Koncepcje wspólnotowego podziału władzy, 2. Kryteria podziału kompetencji, 3. Uzasadnienie współpracy w doktrynie, 4. Uzasadnianie współpracy w praktyce
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-235-0267-8
I. Wprowadzenie, 1. Statystyka jako nauka, 2. Dane statystyczne i ich klasyfikacje, II. Analiza struktury, 3. Wprowadzenie do analizy struktury, 4. Analiza struktury - badanie własności rozkładów jednowymiarowych, III. Analiza współzależności cech, 5. Wprowadzenie do badania współzależności cech, 6. Analiza korelacji, 7. Analiza regresji, IV. Analiza dynamiki, 8. Wprowadzenie do badania dynamiki zjawisk, 9. Metody indeksowe, 10. Metody dekompozycji szeregu czasowego, V. przykłady badań statystycznych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 311 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-235-0012-6
Perspektywa brytyjska: 1. Definicja i przejawy krzywdzenia emocjonalnego dzieci, 2. Definicja, klasyfikacja i przejawy zespołu zaburzenia rozwoju dzieci, 3. Prawne regulacje opieki nad dzieckiem i praktyka pracy socjalnej, 4. Interweniowanie wobec dzieci zagrożonych: teorie, procedury i modele, 5. Rozpoznawanie zaburzenia rozwoju, 6. Interwencja w przypadkach emocjonalnego krzywdzenia dzieci i nieograniczonego zaburzenia rozwoju, 7. Skuteczność pracy socjalnej i terapii behawioralnej w przypadkach nieograniczonego zaburzenia rozwoju - z perspektywy 20 lat badań. Perspektywa polska: 1. Dziecko krzywdzone, 2. Pomoc dzieciom krzywdzonym emocjonalnie i zaniedbywanym oraz ich rodzicom. W poszukiwaniu modelu, 3. Prawne aspekty ochrony dziecka w rodzinie, 4. Diagnostyka i etiologia nieograniczonego zespołu zaburzenia rozwoju
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-235-0561-7
1. Organizmy genetycznie zmodyfikowane; 2. Uwolnienie GMO do środowiska; 3. Bezpieczeństwo żywności i jej swobodny przepływ; 4. Żywność GMO; 5.Wprowadzenie do obrotu żywności GMO- regulacje wertykalne (sektorowe); 6. Znakowanie żywności GMO; 7. Nadzór nad GMO i organy kontroli; Podsumowanie i propozycje de lege ferenda
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again