No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87497-85-1
Przedmowa; Wprowadzenie. Artykuły: -Model sądownictwa administracyjnego a funkcje sądownictwa administracyjnego; -Z problematyki sądowej kontroli rozstrzygnięć Komisji Papierów Wartościowych i Giełd; -Badanie faktów w postępowaniu przed sądem administracyjnym; -Kilka uwag o przedmiocie modelu prawnego kasacji w projekcie ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, wniesionym przez Prezydenta RP; -Sądowa kontrola prawa miejscowego w świetle projektowanej reformy sądownictwa administracyjnego; -Procedury administracyjne, model sądownictwa administracyjnego a "prawo pomocy"; -Zasada skargowości w polskim postępowaniu sądowoadministracyjnym; -Konstytucyjny model polskiego sądownictwa administracyjnego; -Głos w dyskusji o reformie sądownictwa administracyjnego; -Akty i czynności z zakresu administracji publicznej w rozumieniu art.16 ust.1 pkt4 ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym jako przedmiot kontroli; -Sądowa kontrola aktów kończących postępowanie w sprawach wydawania zaświadczeń; -Kontrola i nadzór nad stosowaniem przepisów regulujących postępowanie w sprawie skarg i wniosków w sądach; -Model sądownictwa administracyjnego w Polsce a problematyka sądowej kontroli egzekucji administracyjnej; -O usprawnianiu postępowania przed sądami administracyjnymi (kilka uwag w związku z reformą); -Znaczenie zasady sprawiedliwości proceduralnej dla urzeczywistnienia praw i wolności jednostki; -Zasady ogólne pomocy społecznej w orzecznictwie NSA; -Przekazanie kompetencji administracyjnej a właściwość sądu administracyjnego; -Polski model sądownictwa administracyjnego a prawo do dobrej administracji; -Prawna struktura skargi do sądu administracyjnego; -Sądy administracyjne III Rzeczypospolitej (wybrane uwagi); -Instytucje ujednolicające orzecznictwo w projektach ustaw o sądownictwie administracyjnym (zagadnienia wybrane); -Adwokat i radca prawny w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Uwagi do projektu ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi; -Wybrane zagadnienia dot. źródeł prawa administracyjne go w świetle orzecznictwa NSA; -Samorządowe kolegia odwoławcze wobec reformy sądownictwa administracyjnego; -Znaczenie doświadczeń Najwyższego Trybunału Administracyjnego dla tworzenia nowej struktury i zasad działania sądownictwa administracyjnego; - Kilka uwag w sprawie reformy sądownictwa administracyjnego; -Sądowa kontrola decyzji zależnych; -Kilka uwag o konstytucyjnej koncepcji NSA; -Podstawy kształtowania nowego modelu sądownictwa administracyjnego; -Analiza zakresu kontroli NSA w świetle obwiązujących rozwiązań prawnych.
Availability:
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
Notes:
Formatted contents note
Przedmowa; Wprowadzenie. Artykuły: -Model sądownictwa administracyjnego a funkcje sądownictwa administracyjnego; -Z problematyki sądowej kontroli rozstrzygnięć Komisji Papierów Wartościowych i Giełd; -Badanie faktów w postępowaniu przed sądem administracyjnym; -Kilka uwag o przedmiocie modelu prawnego kasacji w projekcie ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, wniesionym przez Prezydenta RP; -Sądowa kontrola prawa miejscowego w świetle projektowanej reformy sądownictwa administracyjnego; -Procedury administracyjne, model sądownictwa administracyjnego a "prawo pomocy"; -Zasada skargowości w polskim postępowaniu sądowoadministracyjnym; -Konstytucyjny model polskiego sądownictwa administracyjnego; -Głos w dyskusji o reformie sądownictwa administracyjnego; -Akty i czynności z zakresu administracji publicznej w rozumieniu art.16 ust.1 pkt4 ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym jako przedmiot kontroli; -Sądowa kontrola aktów kończących postępowanie w sprawach wydawania zaświadczeń; -Kontrola i nadzór nad stosowaniem przepisów regulujących postępowanie w sprawie skarg i wniosków w sądach; -Model sądownictwa administracyjnego w Polsce a problematyka sądowej kontroli egzekucji administracyjnej; -O usprawnianiu postępowania przed sądami administracyjnymi (kilka uwag w związku z reformą); -Znaczenie zasady sprawiedliwości proceduralnej dla urzeczywistnienia praw i wolności jednostki; -Zasady ogólne pomocy społecznej w orzecznictwie NSA; -Przekazanie kompetencji administracyjnej a właściwość sądu administracyjnego; -Polski model sądownictwa administracyjnego a prawo do dobrej administracji; -Prawna struktura skargi do sądu administracyjnego; -Sądy administracyjne III Rzeczypospolitej (wybrane uwagi); -Instytucje ujednolicające orzecznictwo w projektach ustaw o sądownictwie administracyjnym (zagadnienia wybrane); -Adwokat i radca prawny w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Uwagi do projektu ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi; -Wybrane zagadnienia dot. źródeł prawa administracyjne go w świetle orzecznictwa NSA; -Samorządowe kolegia odwoławcze wobec reformy sądownictwa administracyjnego; -Znaczenie doświadczeń Najwyższego Trybunału Administracyjnego dla tworzenia nowej struktury i zasad działania sądownictwa administracyjnego; - Kilka uwag w sprawie reformy sądownictwa administracyjnego; -Sądowa kontrola decyzji zależnych; -Kilka uwag o konstytucyjnej koncepcji NSA; -Podstawy kształtowania nowego modelu sądownictwa administracyjnego; -Analiza zakresu kontroli NSA w świetle obwiązujących rozwiązań prawnych.
Reviews:
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again