New items
Agresja : ujęcie narracyjne
Badania jakościowe w pedagogice : wywiad narracyjny i obiektywna hermeneutyka
Pedagogika przedszkolna szansą na świadome budowanie potencjału dziecka
Pomoc psychologiczna : prawo i etyka w zawodach terapeuty i psychiatry
No cover
Probacja : resocjalizacja z udziałem społeczeństwa : konteksty antropologiczno-filozoficzne
 
The library cooperates with portal of library e-services »w.bibliotece.pl« - we invite you to visit library profile, to benefit with additional possibilities.